• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Zoznam aktualít

P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,
O z n á m e n i e Obce Zlaté Klasy o podmienke získania práva nájmu prevádzkovej miestnosti v Zlatých Klasoch
Oznámenie obce Zlaté Klasy ! ! !
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch / 09/2015 /
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,
Výzva na predkladanie ponúk -Výmena okien na budove ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča 2016
Výstava akademického maliara Juraja Dolána .
Výkaz výmer pre rozšírenie kamerového systému v obci Zlaté Klasy
Výzva na predkladanie ponúk : Rozšírenie kamerového systému v obci Zlaté Klasy
Výzva na predkladanie ponúk Výmene okien a vchodových dverí na budove ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch
SPORTTUBE -Zdravá škola - Základné informácie o Projekte
Oznámenie obce Zlaté Klasy o zahájení správneho konania/3./
Oznámenie obce Zlaté Klasy o zahájení správneho konania/2./
Oznámenie obce Zlaté Klasy o zahájení správneho konania /1./
Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky - „ Rekonštrukcia strechy Domu Služieb“
VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„ Sanácia nelegálne uloženého odpadu v obci Zl. Klasy“
VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY - „ Výmena okien na budove Domu Sl.“
Výzva na predkladanie ponúk na poskytnutie stavebných prác/ Rekonštrukcia strechy Domu služieb/
Výzva na predkladanie ponúk - zákazka na poskytnutie stavebných prác
vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky na „ Rekonštrukciu okolia Domu smútku
Výzva na predkladanie ponúk -Výmena okien na budove Domu Služieb
VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
VYHODNOTENIE PONÚK Z VEREJNEJ SÚŤAŽE O ODPREDAJI NEHNUTEĽNOSTI V ZLATÝCH KLASOCH
Pozvánka - Dobrovoľný hasičský zbor Zlaté Klasy Vás pozýva ....
Výzva na predloženie cenovej ponuky -Výmena okien a vchodových dverí /Zš mad/
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch 4/2015,
Informácia o výsledku vyhodnotenia predložených ponúk„Rekonštrukcia strechy kuchyne MŠ I“
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola Školská 784/8, Zlaté Klasy . Výzva na predkladanie ponúk
1 2 3 4 [>]

Fotogaléria:

 
 
Navigácia
História

Ako každá iná obec aj Zlaté Klasy majú dlhú a bohatú históriu. Bola to obec s výsadami králov a v neskoršom období tu boli pravidelné trhy a spracovanie poľnohospodárkych produktov – bitúnok, pivovar a pekáreň. Rozšírili sa remeselnícke služby, obchody a peňažné ústavy.

Partnerské mestá