• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Zoznam aktualít

P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Obec Zlaté Klasy prijme do pracovného pomeru príslušníka obecnej polície
Dokončenie cesty a chodníka v Zlatých Klasoch
Veľkonočný festival v Zlatých Klasoch ! ! !
Oznámenie obce Zlaté Klasy o zahájení správneho konania
Virtuálny cintorín obce Zlaté Klasy.
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch
Oznámenie obce Zlaté Klasy o zahájení správneho konania ! ! !
Nové knihy v knižnici ! ! !
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch
INFORMÁCIA o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky
Oznámenie materskej školy MŠ 1. pre rodičov
Výstava amatérskych fotografií - PARALELY
Program umeleckej skupiny - Kuttyomfitty .
Oznámenie obce Zlaté Klasy o zahájení správneho konania .
Multikultúrny Festival 2013 - ohlasy
Prajeme Vám.......................
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre nové voľby v Zlatých Klasoch
Pozvánka na" Multikultúrny Festival " v Zlatých Klasoch 2013
Obec Zlaté Klasy zastúpená Ottóm Csicsaym, zástupcom starostu obce V Y H L A S U J E výberové konanie
Rady pre všetkých odberateľov zemného plynu pri starostlivosti o odberné plynové zariadenie
Rady pre odberateľov ako sa chrániť pred rizikom neoprávneného odberu zemného plynu
Voľby starostu Obce Zlaté Klasy dňa 25. januára 2014
Obec Zlaté Klasy zastúpená Ottóm Csicsaym, vyhlasuje výberové konanie ! ! !
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch ! ! !
Verejná výzva na predkladanie cenovej ponuky - radar- ! ! !
Verejná výzva na predkladanie cenovej ponuky - kamery - ! ! !
Dobrovoľný hasičský zbor Zlaté Klasy ! ! !
Medzinárodny organovy festival v Zlatých Klasoch ! ! !

Fotogaléria:

 
 
Navigácia
História

Ako každá iná obec aj Zlaté Klasy majú dlhú a bohatú históriu. Bola to obec s výsadami králov a v neskoršom období tu boli pravidelné trhy a spracovanie poľnohospodárkych produktov – bitúnok, pivovar a pekáreň. Rozšírili sa remeselnícke služby, obchody a peňažné ústavy.

Partnerské mestá