• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Zoznam aktualít

VYHODNOTENIE PONÚK Z VEREJNEJ SÚŤAŽE O ODPREDAJI NEHNUTEĽNOSTI V ZLATÝCH KLASOCH
Pozvánka - Dobrovoľný hasičský zbor Zlaté Klasy Vás pozýva ....
Výzva na predloženie cenovej ponuky -Výmena okien a vchodových dverí /Zš mad/
O z n á m e n i e Obce Zlaté Klasy o vyhlásení verejnej súťaže o odpredaji nehnuteľností v Zlatých Klasoch
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch 4/2015,
Informácia o výsledku vyhodnotenia predložených ponúk„Rekonštrukcia strechy kuchyne MŠ I“
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola Školská 784/8, Zlaté Klasy . Výzva na predkladanie ponúk
Obec Zlaté Klasy sa stala pilotným projektom SPORTTUBE Zdravá škola .
Informácia o výsledku vyhodnotenia predložených ponúk2
Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku vyzýva občanov na spoluprácu.
Informácia o výsledku vyhodnotenia predložených ponúk
Vojenská akadémia Žililna vyhlasuje prijímacie skúšky
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch, 3/2015
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA odporúča vykonať deratizáciu
O z n á m e n i e - Obce Zlaté Klasy o vyhlásení verejnej súťaže .
Pozvánka - Daruj krv a zachráň 3 životy .
Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác.
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,
Charitatívny predaj ošatenia v Zlatých Klasoch
Obec Zlaté Klasy - Oznámenie .
O z n á m e n i e Obce Zlaté Klasy o vyhlásení verejnej súťaže o odpredaji nehnuteľností v Zlatých Klasoch
Výstava exotických plazov v Zlatých Klasoch
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch
P O Z V Á N K A na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch
Výsledky volieb do orgánov obce Zlaté Klasy dňa 15.11.2014
Vyučovacia hodina v obecnej knižnici ! / zdš.-mad./
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva Zlaté Klasy
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce Zlaté Klasy
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA - Jesenná deratizácia.
1 2 3 4 [>]

Fotogaléria:

 
 
Navigácia
História

Ako každá iná obec aj Zlaté Klasy majú dlhú a bohatú históriu. Bola to obec s výsadami králov a v neskoršom období tu boli pravidelné trhy a spracovanie poľnohospodárkych produktov – bitúnok, pivovar a pekáreň. Rozšírili sa remeselnícke služby, obchody a peňažné ústavy.

Partnerské mestá