• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Elektronická úradná tabuľa

Elektronická úradná tabuľa

P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch Pl 08/2016
Oznámenie obce Zlaté Klasy o zahájení správneho konania II.
Oznámenie obce Zlaté Klasy o zahájení správneho konania
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch
Oznámenie obce Zlaté Klasy o zahájení správneho konania
Dátové centrum miest a obcí (DCOM). постельное белье Киев
Oznámenie obce Zlaté Klasy o zahájení správneho konania
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch
záznam z vyhodnotenia ponúk zo zadania zákazky-„ Rekonštrukcia strechy ŠA-kolkárne“ v Zlatých Klasoch
záznam z vyhodnotenia ponúk zo zadania zákazky podľa -„ Výstavba Ohradenia smetných nádob kovovým uzamykateľným prístreškom“ v Zlatých Klasoch
záznam z vyhodnotenia ponúk zo zadania zákazky -„ Rekonštrukcia budovy KD“ v Zlatých Klasoch
Obec Zlaté Klasy ZÁZNAM Z VYHODNOTENIA PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
O z n á m e n i e Obce Zlaté Klasy o podmienke získania práva nájmu prevádzkovej miestnosti v Zlatých Klasoch
Oznámenie obce Zlaté Klasy ! ! !
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča 2016
Výstava akademického maliara Juraja Dolána .
Výkaz výmer pre rozšírenie kamerového systému v obci Zlaté Klasy
SPORTTUBE -Zdravá škola - Základné informácie o Projekte
Oznámenie obce Zlaté Klasy o zahájení správneho konania/3./
Výzva na predkladanie ponúk - zákazka na poskytnutie stavebných prác
Pozvánka - Dobrovoľný hasičský zbor Zlaté Klasy Vás pozýva ....
Výzva na predloženie cenovej ponuky -Výmena okien a vchodových dverí /Zš mad/
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola Školská 784/8, Zlaté Klasy . Výzva na predkladanie ponúk
Obec Zlaté Klasy sa stala pilotným projektom SPORTTUBE Zdravá škola .
Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku vyzýva občanov na spoluprácu.
Informácia o výsledku vyhodnotenia predložených ponúk
Vojenská akadémia Žililna vyhlasuje prijímacie skúšky
1 2 3 4 [>]

Fotogaléria:

 
 
Navigácia
História

Ako každá iná obec aj Zlaté Klasy majú dlhú a bohatú históriu. Bola to obec s výsadami králov a v neskoršom období tu boli pravidelné trhy a spracovanie poľnohospodárkych produktov – bitúnok, pivovar a pekáreň. Rozšírili sa remeselnícke služby, obchody a peňažné ústavy.

Partnerské mestá