• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Elektronická úradná tabuľa

Elektronická úradná tabuľa

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch
vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky „ Rozšírenie cintorína v obci Zlaté Klasy“
Výzva na predkladanie ponúk -Rozšírenie cintorína v obci Zlaté Klasy
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch
Výzva na predkladanie ponúk-Rekonštrukcia strechy telocvične Základnej Školy Zlaté Klasy
Obec Zlaté Klasy vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch Pl- 03/2016 ,
záznam z vyhodnotenia ponúk zo zadania zákazky-„ Rekonštrukcia strechy ŠA-kolkárne“ v Zlatých Klasoch
záznam z vyhodnotenia ponúk zo zadania zákazky podľa -„ Výstavba Ohradenia smetných nádob kovovým uzamykateľným prístreškom“ v Zlatých Klasoch
záznam z vyhodnotenia ponúk zo zadania zákazky -„ Rekonštrukcia budovy KD“ v Zlatých Klasoch
Obec Zlaté Klasy ZÁZNAM Z VYHODNOTENIA PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Výzva na predkladanie ponúk -Výstavba Ohradenia smetných nádob
Výzva na predkladanie ponúk -Rekonštrukcia budovy KD
Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia strechy ŠA - kolkárne
Výzva na predkladanie ponúk- Rekonštrukcia ústredného kúrenia v kuchyni KD
Výzva na predkladanie ponúk-Výmena okien na budove ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,
O z n á m e n i e Obce Zlaté Klasy o podmienke získania práva nájmu prevádzkovej miestnosti v Zlatých Klasoch
Oznámenie obce Zlaté Klasy ! ! !
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch / 09/2015 /
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,
Výzva na predkladanie ponúk -Výmena okien na budove ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča 2016
Výstava akademického maliara Juraja Dolána .
Výkaz výmer pre rozšírenie kamerového systému v obci Zlaté Klasy
Výzva na predkladanie ponúk : Rozšírenie kamerového systému v obci Zlaté Klasy
1 2 3 4 5 [>]

Fotogaléria:

 
 
Navigácia
História

Ako každá iná obec aj Zlaté Klasy majú dlhú a bohatú históriu. Bola to obec s výsadami králov a v neskoršom období tu boli pravidelné trhy a spracovanie poľnohospodárkych produktov – bitúnok, pivovar a pekáreň. Rozšírili sa remeselnícke služby, obchody a peňažné ústavy.

Partnerské mestá