• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Kontakt

Toto webové sídlo www.zlateklasy.sk spravuje Obec Zlaté Klasy a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obec Zlaté Klasy
Adresa:
Obecný úrad Zlaté Klasy
Zlaté Klasy 550
930 39 Zlaté Klasy

IČO: 00 305 839

Samosprávny kraj: Trnavský
Okres: Dunajská Streda
Región: Dunajskostredský
Počet obyvateľov: 3742
Rozloha: 1196 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1352

Všeobecné informácie:

Podateľňa :  Eva Mucsková

Email:      podatelna@obec.zlateklasy.sk

                 eva.mucskova@obec.zlateklasy.sk

 

starosta obce :  Ottó Csicsay

Email:           starosta@obec.zlateklasy.skotto.

csicsay@obec.zlateklasy.sk

                  

Tel.: +421 31 59 12401
 

Prednosta :   Zuzana Bothová

Email:         prednosta@obec.zlateklasy.sk

                    zuzana.bothova@obec.zlateklasy.sk

                       

Tel.: +421 31 59 12404

Informácie o napĺňaní webového sídla

Email: admin@zlateklasy.sk 

Sekretariát:
Tel.: 031/ 59 12402
Fax: 031/ 569 23 94

Email: info@obec.zlateklasy.sk

Kompetencie:
Obec Zlaté Klasy je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).Stavebný úrad pre obec Zlaté Klasy je zriadený v Zlatých Klasoch ako spoločný stavebný úrad.

Úradné hodiny:

Pondelok:   7:30 - 15:00 hod.
Utorok: 7:30 - 12:00 hod.
Streda: 7:30 - 17:00 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:30 - 12:00 hod.

Obedňajšia prestávka: 12.00 - 12.30

aktualizované 4.7.2012

 

Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.:
+421 55 644 25 35
e-mail:
info@webex.sk

Fotogaléria:

 
 
Navigácia
História

Ako každá iná obec aj Zlaté Klasy majú dlhú a bohatú históriu. Bola to obec s výsadami králov a v neskoršom období tu boli pravidelné trhy a spracovanie poľnohospodárkych produktov – bitúnok, pivovar a pekáreň. Rozšírili sa remeselnícke služby, obchody a peňažné ústavy.

Partnerské mestá