• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

§ 9 ods. 9

Na stiahnutie

Oprava_miestnej_komunikácie 1
(11.76 kb)
Oprava_miestna_kom.2
(45.37 kb)
Kópia_z_mapy
(41.65 kb)
Vyhodnotenie ponúk.
(75.28 kb)
Výzva na predkladanie ponúk strechy PZ
(16.45 kb)
Súpis prác na opravu strechy PZ..
(11.68 kb)
Výzva na predkladanie ponúk stavby na slepú ulicu v ZK.
(16.56 kb)
Súpis prác pre stavbu na slepú ulicu v ZK.
(11.9 kb)
Mapa slepej ulice v ZK
(623.2 kb)
Výzva na predkladanie ponúk na výmenu okien na budove OcÚ
(16.74 kb)
Výzva na predkladanie ponúk na výmenu okien / Príloha č.2/
(13.04 kb)
Výzva na predkladanie ponúk na výmenu okien / Príloha č.1 /
(21.14 kb)
Rekonštrukcia miestnej kom. - Slepá ul..
(230.49 kb)
Rekonštrukcia strechy PZ.
(249.8 kb)
Súpis prác na rekonštrukciu strechy kuchyne MŠ I.
(11.72 kb)
Výzva na predkladanie ponúk na opravu strechy kuchyne MŠ
(16.79 kb)
Informácia o výsledku vyhodnotenia predložených ponúk
(241.59 kb)
Výzva na predkladanie ponúk. / ZDŠ- plastove okná/
(18.86 kb)
Príloha č. 1 k Výzva na predkladanie ponúk - Nákres a počet okien /ZDŠ- plastové okná /
(22.17 kb)
Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk – Tech. špecifikácia okien /ZDŠ -plastové okná /
(15.02 kb)
Rekonšrukcia strechy. MŠ 1
(229.11 kb)
Informácia o výsledku vyhodnotenia predložených ponúk../ MŠ /
(13.3 kb)
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
(86.96 kb)
Výzva na predkladanie ponúk /Verejné osvetlenie /
(287.85 kb)
výzva_na_predloženie_cenovej_ponuky -Výmena okien a vchod. dverí /Zš mad/
(30.42 kb)
Technická_špecifikácia_okien-vchodových dverí /Zš mad/
(16.24 kb)
Nákres_a_počet_okien.-vchod dverí /Zš mad/
(47.5 kb)
Výzva na predkladanie ponúk na Rek. strechy v obci Zlaté Klasy s.č.29/2
(17.24 kb)
Výkaz výmer – Rekonštrukcia strechy budovy v obci Zlaté Klasy s.č.29/2
(12.65 kb)
Podorys krovu – Rek.strechy budovy v obci Zlaté Klasy s.č.29/2
(363.7 kb)
Výzva na predkladanie ponúk / okná - dom služieb/
(17.51 kb)
Technická špecifikácia dverí a okien - Dom Služieb
(12.57 kb)
Technická špecifikácia okien l. - Dom Služieb
(301.32 kb)
Technická špecifikácia okien ll. - Dom Služieb
(351.98 kb)
Výzva na predkladanie ponúk / okná - dom služieb/ pdf
(344.63 kb)
vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky na „ Rek. okolia Domu smútku
(335.84 kb)
Výzva na predkladanie ponúk / sanácia /
(17.49 kb)
Výkaz výmer na sanáciu
(12.15 kb)
Výzva na predkladanie ponúk / Rekonštrukcia strechy Domu služieb/
(17.55 kb)
Výkaz -výmer na rek.práce /strecha dom služieb./
(11.85 kb)
Výzva na predkladanie ponúk / Rek. strechy -Domu služieb pdf/
(337.14 kb)
VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY - „ Výmena okien na budove Domu Sl.“
(369.44 kb)
VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„ Sanácia nelegálne uloženého odpadu v obci Zl. Klasy“
(320.4 kb)
Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky „ Rekonštrukcia strechy D.Služieb "pdf “
(666.95 kb)
Výzva na predkladanie ponúk k výmene okien a vchodových dverí na budove ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch
(19.23 kb)
NÁKRES OKIEN A DVERÍ- k výmene okien a vchodových dverí na budove ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch
(35.3 kb)
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA OKIEN - k výmene okien a vchodových dverí na budove ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch
(14.94 kb)
Výzva na predkladanie ponúk : Rozšírenie kamerového systému v obci Zlaté Klasy
(17.33 kb)
Výkaz výmer pre rozšírenie kamerového systému v obci Zlaté Klasy
(13.12 kb)
VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY - Rozšírenie kamerového systému v obci Zlaté Klasy
(17.26 kb)
Výkaz výmer ÚK kuchyne.docx
(11.71 kb)
Výzva ÚK kuchyňa.docx (
(17.26 kb)
Výzva strecha kolkárne.
(17.55 kb)
Výzva strecha kolkárne-Výkaz výmer kolkáreň
(12.12 kb)
Výzva okná KD.
(17.81 kb)
Výzva okná KD - tech špec okná KD.
(14 kb)
Výzva ohradenie
(17.94 kb)
Výzva ohradenie - Výkaz výmer ohradenia.
(12.17 kb)
Výzva ohradenie - FOTO
(1318.04 kb)
záznam z vyhodnotenia ponúk zo zadania zákazky -„ Rekonštrukcia budovy KD“ v Zlatých Klasoch
(631.3 kb)
záznam z vyhodnotenia ponúk zo zadania zákazky podľa -„ Výstavba Ohradenia smetných nádob kovovým uzamykateľným prístreškom“ v Zlatých Klasoch
(669.31 kb)
záznam z vyhodnotenia ponúk zo zadania zákazky-„ Rekonštrukcia strechy ŠA-kolkárne“ v Zlatých Klasoch
(684.39 kb)
záznam z vyhodnotenia ponúk zo zadania zákazky - Kuchyňa - ustr.kurenie.
(609.57 kb)
Výzva na predkladanie ponúk- Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ.PDF
(3442.95 kb)
Výkaz -výmer rozšírenie cintorína.
(12.63 kb)
Výzva na predkladanie ponúk -Rozšírenie cintorína v obci Zlaté Klasy
(1441.85 kb)
Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky „ Rozšírenie cintorína v obci Zlaté Klasy“
(1031.02 kb)
Výzva na predkladanie ponúk Vyspravenie výtlkov kationaktívnou emulziou a drveným kamenivom
(17.7 kb)
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
(473.35 kb)
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia časti vozovky na Veternej ulici
(17.46 kb)
Rekonštrukcia časti vozovky na Veternej ulici v obci Zlaté Klasy -Výkaz výmer
(11.96 kb)
Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky - „ Rekonštrukcia časti vozovky na Veternej ulici v obci Zlaté Klasy“
(22.67 kb)
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Rekonštrukcia vozovky na ulici Viničná v Zlatých Klasoch
(1583.04 kb)
Výzva na predloženie cenovej ponuky-rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Veterná v Zlatých Klasoch
(1695.78 kb)
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia cesty a chodníka pri bytovke č.767, ul. Sídliskov v Zlatých Klasoch
(1721.72 kb)
VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia cesty a chodníka pri bytovke č.767"
(17.08 kb)
VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Viničná obce Zlaté Klasy“
(18.89 kb)
VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Veterná obce Zlaté Klasy“
(18.82 kb)
Výzva na predloženie cenovej ponuky-"Výmena okien na budove školskej jedálne pri ZŠ s VJM "
(18.08 kb)
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia strechy budovy starého OcÚ, súp.č. 777 v obci Zlaté Klasy
(18.79 kb)
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia fasády školskej jedálne pri ZŠ s VJM v obci Zlaté Klasy
(17.98 kb)
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Dodávka a montáž vzduchotechniky pre kuchyňu v ZŠ s VJM
(18.61 kb)
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy
(21.1 kb)
Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-Rekonštrukcia fasády školskej jedálne pri ZŠ s VJM v obci Zlaté Klasy
(18.11 kb)
Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-Dodávka a montáž vzduchotechniky pre kuchyňu v ZŠ s VJM
(17.12 kb)
Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-Rekonštrukcia strechy budovy starého OcÚ, súp.č. 777 v obci Zlaté Klasy
(16.99 kb)
Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-Výmena okien na budove školskej jedálne pri ZŠ s VJM
(17.44 kb)
Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-„Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy“
(16.2 kb)
Výzva na predloženie cenovej ponuky -Rekonštrukcia ústredného kúrenia budovy starého OcÚ, súp.č. 777 v obci Zlaté Klasy
(18.33 kb)
Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-Rekonštrukcia ústredného kúrenia budovy starého OcÚ
(40.5 kb)
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Obnova dvoch existujúcich a vytvorenie jedného nového priechodu pre chodcov v ZK
(36.08 kb)
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Výmena okien na budove Starého OcÚ č.777
(18.19 kb)
Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-Výmena okien na budove Starého OcÚ č.777
(41 kb)
Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky - Obnova dvoch existujúcich a vytvorenie jedného nového priechodu pre chodcov v ZK
(16.71 kb)
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Obnova dvoch existujúcich a vytvorenie jedného nového priechodu pre chodcov na Šamorínskej ceste v obci Zlaté Klasy
(34.23 kb)
Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky--Obnova dvoch existujúcich a vytvorenie jedného nového priechodu pre chodcov v ZK
(41 kb)

Fotogaléria:

 
 
Navigácia
História

Ako každá iná obec aj Zlaté Klasy majú dlhú a bohatú históriu. Bola to obec s výsadami králov a v neskoršom období tu boli pravidelné trhy a spracovanie poľnohospodárkych produktov – bitúnok, pivovar a pekáreň. Rozšírili sa remeselnícke služby, obchody a peňažné ústavy.

Partnerské mestá