• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Školstvo

 

Materské školy

MŠ I., Školská 785/4, Zlaté Klasy

Riaditeľka: Mária Mervaová
Telefón: +421 31 569 21 10

www.facebook.com/pages/Materská-škola-1-Zlaté-Klasy/282443865148392

MŠ II, Poľná 795/3, Zlaté Klasy

Riaditeľka: Marianna Kúglerová
Telefón: +421 31 569 22 78

Základné školy

Základná škola, Hlavná 25, Zlaté Klasy

skola@zszlateklasy.net

Riaditeľka: Mgr. Etela Farkasová
Zástupkyňa: ing. Andrea Bordášová
Telefón: +421 31 569 25 76

web: www.zszlateklasy.net

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 784/8, Zlaté Klasy

zsvjm.zklasy@atlas.sk

Riaditeľka : Mgr. Timea Dudásová
Zástupca :  Csaba Bohák
Telefón: +421 31 569 23 67

Web : www.magyarisuli.sk.

Špeciálna základná škola, Čakanská cesta 800/1, Zlaté Klasy

szszk@stonline.sk

Riaditeľka: PaedDr. Gertrúda. Farkašová
Telefón: +421 31 569 25 37

www.skolavklasoch.edupage.org

Základná umelecká škola, Čakanská cesta 788/3 Zlaté Klasy

zus.zlateklasy@centrum.sk

Riaditeľka: Eva Dolánová
Telefón: +421 31 569 24 90

Súkromná stredná odborná škola, Trhovisko 776/1, Zlaté Klasy

info@sous-zlateklasy.sk

Riaditeľ: Horváth Ľudovít
Zástupkyňa: Mária Horváthová
Telefón: +421 31 569 10 31
web:  www.sous-zlateklasy.sk

Komisia školstva a kultúry,   mládeže a športu, sociálnych vecí

Predseda komisie: Lovász Vincent
Podpredseda komisie: Lakatos Anton

Fotogaléria:

 
 
Navigácia
História

Ako každá iná obec aj Zlaté Klasy majú dlhú a bohatú históriu. Bola to obec s výsadami králov a v neskoršom období tu boli pravidelné trhy a spracovanie poľnohospodárkych produktov – bitúnok, pivovar a pekáreň. Rozšírili sa remeselnícke služby, obchody a peňažné ústavy.

Partnerské mestá