• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Územný plán obce Zlaté Klasy - PHSR

Územný plán obce Zlaté Klasy - PHSR

Program hospodarskeho a socialneho rozvoja pre mikroregion Horný Žitny Ostrov
(1712.73 kb)
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE Z L A T É K L A S Y 2004 - textova časť
(232.5 kb)
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE Z L A T É K L A S Y 2004 -č. 1 Širšie vztahy
(374.83 kb)
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE Z L A T É K L A S Y 2004 - č..2 Komplexny
(492.31 kb)
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE Z L A T É K L A S Y 2004 -č.3 Doprava
(379.36 kb)
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE Z L A T É K L A S Y 2004 -č.4 Infrastruktura
(399.12 kb)
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE Z L A T É K L A S Y 2004 -č.5 PPF
(349.83 kb)
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE Z L A T É K L A S Y 2004 -č.6 MUSES
(330.53 kb)
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE Z L A T É K L A S Y 2004 -č.7 Zaväzný
(405.13 kb)
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE Z L A T É K L A S Y 2005 -Komplexny urbanisticky navrh
(1841.03 kb)
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE Z L A T É K L A S Y 2005- Navrh na vynatie z PPF
(1474.95 kb)
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE Z L A T É K L A S Y 2005- Schéma zavaznych casti
(1681.02 kb)
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE Z L A T É K L A S Y 2005- ZaD 012005 čistopis tlač
(312.5 kb)
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE Z L A T É K L A S Y 2005 - ZaD 012005 dokumenty tlač
(224 kb)
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE Z L A T É K L A S Y 2007 -D 012007 Graficka cast 1 Cistopis
(3983.27 kb)
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE Z L A T É K L A S Y 2007 -D 012007 Graficka cast 6 Cistopis
(3242.41 kb)
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE Z L A T É K L A S Y 2007-D 012007 Textová časť Čistopis
(358.4 kb)
Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy 1
(2671.08 kb)
Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy -text-zámer.
(2049.41 kb)
Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy - Priloha-1.
(828.7 kb)
Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy -Priloha-2
(2337.26 kb)
Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy -Priloha-3
(2286.64 kb)
Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy-Priloha-4
(1086.98 kb)
Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy-Priloha-5
(707.74 kb)

Fotogaléria:

 
 
Navigácia
História

Ako každá iná obec aj Zlaté Klasy majú dlhú a bohatú históriu. Bola to obec s výsadami králov a v neskoršom období tu boli pravidelné trhy a spracovanie poľnohospodárkych produktov – bitúnok, pivovar a pekáreň. Rozšírili sa remeselnícke služby, obchody a peňažné ústavy.

Partnerské mestá