Obsah

SPORTTUBE -Zdravá škola - Základné informácie o Projekte

Typ: ostatné
SPORTTUBE -Zdravá škola - Základné informácie o Projekte SPORTTUBE Zdravá škola

Základné informácie o Projekte

Projekt   „Zdravá škola“ je zameraný na prevenciu obezity a zvýšenie pohybových aktivít detí,  zlepšenie stravovacích  návykov  v školách, zvýšiť informovanosť rodičov a učiteľov podľa princípov EPODE Int. Network.   Pomocou webu SPORTTUBE.SK s propagujeme  pilotný projekt „ Zdravá škola“  pre deti  ohrozených skupinách v obci Zlaté klasy asi 30 km od Bratislavy.    V tejto obci sa nachádzajú 2 školy  s takmer rovnakým  počtom žiakov.  Sú to: Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským,  Hlavná ul, túto školu navštevuje cca 90% žiakov rómskej národnosti ( riaditeľka Mgr. Etela Farkašová) a základná škola s vyučovacím jazykom maďarským ( riaditeľka Mgr. Timea Dudašová) .    Obe základné školy patria do projektom definovanej ohrozenej skupiny podľa pilierov EPODE Int. Network ( Medzinárodná sieť na prevenciu obezity)  Projekt našiel pochopenie u starostu obce Zlaté KlasyOttaCsicsayaktorý nám veľmi vychádza v ústrety a zasadil sa za vybudovanie záhrad na školských pozemkoch

 

V sledovanom období t.j. jeden školský rok, ktorý začína 1. Septembra a končí 30. Júna, bude prebiehať  intervencia v oboch školách. Na prebiehajúce aktivity máme písomný súhlas rodičov. V školách boli  založené na školských pozemkoch zeleninové záhrady, kde sa žiaci budú o ne spolu s učiteľmi starať.  Založenie zeleninových záhrad bolo nakrútené a odvysielané v RTVS v júni 2015.Získali sme vstupné informácie o každom žiakovi :  výška, váha, TK aprofil telesného zloženia  pomocou bioimpedancie, ktoré porovnáme  s údajmi , ktoré získame na konci intervencie. Žiaci absolvovali interaktívne prednášky o zdravej výžive a dôležitosti pohybových aktivít pod vedením pediatra MUDr. Viktora Jankó , PhD.  Počas roka  budú prebiehať na oboch školách pravidelné cvičenia s učiteľmi, a pod vedením trénera  Cross Fit Bc. Michala Vanerku.     Mediálne známy kuchárJaroslav Hladík, držiteľ Zlatej vidličky a odborník na zdravú výživu bude pravidelne variť v školskej jedálni zo  zdravých surovín pre žiakov a učiteľov. Prezentácia bude verejná, tiež môžu byť prítomní aj rodičia. Taktiež budeme pravidelne zverejňovať recepty známeho šéfkuchára a cvičenia trénerov Cross Fit. Tieto aktivity majú za úlohu motivovať deti ku konzumácii aspoň 1ks ovocia, alebo zeleniny denne a zvýšeniu pohybovej aktivity aspoň  30 min denne. Tento projekt nám súčasne bude slúžiť ako vzor zdravého životného štýlu pre ostatné školy na Slovensku, ktoré budú zapojené do projektu “SPORTTUBE Zdravá škola” prostredníctvom celoročnej  nami vyhlásenej súťaže, kde každá škola sa bude musieť zapojiť do 4parciálnych súťaží, nasledovať odporúčania pilotného projektu, natáčať dokumentárne videá a zavesiť ich na web. Škola, ktorá najlepšie splní naše podmienky a zapojí čo najviac žiakov sa stane absolútnym víťazom. Našou podporou ešte bude road show v krajských mestách Slovenska s trénermi CrossFit a kuchárom. 

 

Časový rozsah projektu je rozdelený na niekoľko častí. 1 časť bola  zrealizovaná v mesiaci máj, kedy boli založené  školské záhrady v Zlatých klasoch. Keďže na Slovensku sú v mesiacoch júl – august prázdniny , tak toto obdobie sme využili na reprogamovanie webu,  prípravu propagačných materiálov, letákov, newslettrov, plagátov, tlačovej správy a pod.  V septembri na školách prebehla prvá intervencia – prednášky o zdravej výžive pediater MUDr. Viktor Jankó, PhD,  merania detí, založenie osobných kariet a zapojením rodičov s podpisom asistovaného súhlasu. Prvá návšteva CrossFit  trénera Michala Vanerkuza účelom nadviazať spoluprácu s učiteľmia absolvovať prvé cvičenia so žiakmi. Kuchár Jaroslav Hladík varil v školskej jedálni.   Zavesenie prvých informačných videí na web.  V mesiacoch Október až máj  budú prebiehať ďalšie intervencie a súčasne začneme cestovať na propagačné road show po Slovensku. V septembri bola  vyhlásená celoročná súťaž pre všetky školy. V novembri, januári, februári a apríli budú vyhlásené 4 celonárodné súťaže pre školy, ktoré sú povinné v rámci celonárodnej súťaže. V máji plánujeme 2. Meranie na školách a v júni celkové vyhodnotenie.

Spracovanie údajov má na starosti Ing. Martin Donoval, PhD z FEI STU. Odborným koordinátorom projektu je MUDr. Adam Hochel, PhD a MPH.

 

V utorok 3. Novembra prijal pozvanie do Zlatých Klasov prezident Slovenska JE Andrej Kiska. Pán prezident zotrval v priateľských rozhovoroch s obidvoma riaditeľkami základných škôl, s pánom starostom a  zúčastnil sa vzorovej hodiny TV s trénerom CrossFit a trénerom projektu SPORTTUBE Zdravá škola Michalom Vanerkom v základnej škole na Hlavnej ulici. V ZŠ VJM na Školskej ulici prijal pozvanie na obed do školskej jedálne , kde kuchárky pod vedením šéfkuchára Jaroslava Hladíka držiteľa Zlatej vidličky a poradcu pre zdravú výživu pripravili: Mrkvový krém so zázvorom a pečenú tekvicu hokaido a červenú repu s tymiánom a rozmarínom a zemiakovú kašu.

Projekt je čiastočne financovaný zo zdrojov EPODE Int. Network, prostredníctvom programu NESTLE HealhyKids, suroviny na varenie nám dodáva spoločnosť TERNO. Čerstvé  rajčiny dodáva ADANIK, s.r.o, slovenský pestovateľ.

 

Ing. Lucia Polakovičová

Autorka a riaditeľka Projektu


Vytvorené: 30. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 30. 10. 2017 18:40
Autor: