Tartalom

Stretnutie dôchodcov z Ecser-u (Hu) a zo Zlatých Klasoch.

Stretnutie dôchodcov z Ecser-u (Hu) a zo Zlatých Klasoch.