Obsah

Verejné obstarávanie 

cisternový príves Stiahnuté: 144x | 01.04.2020

Dom smútku - obnova strechy Stiahnuté: 147x | 27.03.2020

Rýpadlo-nakladač Stiahnuté: 211x | 25.03.2020

Údržba cestných komunikácií Stiahnuté: 171x | 25.03.2020

výber ZP - gastrozariadenia ŠJ Stiahnuté: 166x | 13.08.2019

Výber ZP - oplotenie Krajná cesta Stiahnuté: 189x | 07.06.2019

Výber ZP - projektová dokumentácia - rekonštrukcia cesty Stiahnuté: 230x | 29.04.2019

Výber ZP - stožiare a výzbroj Stiahnuté: 206x | 06.05.2019

Výber ZP - traktor s príslušenstvom Stiahnuté: 231x | 30.04.2019

Výber ZP- klimatizácia kultúrneho domu Stiahnuté: 229x | 29.04.2019

Výber ZP- oplotenie židovského cintorína Stiahnuté: 167x | 29.04.2019

Výber ZP-projektová dokumentácia MŠ Stiahnuté: 202x | 29.04.2019

Stránka

  • 1