Obsah

Verejné obstarávanie 

výber ZP - gastrozariadenia ŠJ Stiahnuté: 8x | 13.08.2019

Výber ZP - oplotenie Krajná cesta Stiahnuté: 20x | 07.06.2019

Výber ZP - projektová dokumentácia - rekonštrukcia cesty Stiahnuté: 24x | 29.04.2019

Výber ZP - stožiare a výzbroj Stiahnuté: 20x | 06.05.2019

Výber ZP - traktor s príslušenstvom Stiahnuté: 21x | 30.04.2019

Výber ZP- klimatizácia kultúrneho domu Stiahnuté: 22x | 29.04.2019

Výber ZP- oplotenie židovského cintorína Stiahnuté: 21x | 29.04.2019

Výber ZP-projektová dokumentácia MŠ Stiahnuté: 28x | 29.04.2019

Stránka

  • 1