Obsah

Verejné obstarávanie 

výber ZP - gastrozariadenia ŠJ Stiahnuté: 16x | 13.08.2019

Výber ZP - oplotenie Krajná cesta Stiahnuté: 28x | 07.06.2019

Výber ZP - projektová dokumentácia - rekonštrukcia cesty Stiahnuté: 33x | 29.04.2019

Výber ZP - stožiare a výzbroj Stiahnuté: 28x | 06.05.2019

Výber ZP - traktor s príslušenstvom Stiahnuté: 29x | 30.04.2019

Výber ZP- klimatizácia kultúrneho domu Stiahnuté: 43x | 29.04.2019

Výber ZP- oplotenie židovského cintorína Stiahnuté: 28x | 29.04.2019

Výber ZP-projektová dokumentácia MŠ Stiahnuté: 43x | 29.04.2019

Stránka

  • 1