Obsah

Verejné obstarávanie 

Zákazky

2019
Rekonštrukcia priestorov hasičskej zbrojnice -2- zadanie

Zadanie Zbrojnica.xls Stiahnuté: 10x | 23.04.2019

Rekonštrukcia priestorov hasičskej zbrojnice -2- výzva

Výzva Zbrojnica.docx Stiahnuté: 10x | 23.04.2019

Vyhodnotenie - záchody MŠ I

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 26x | 22.02.2019

Rekonštrukcia záchodov materskej škola I v Zlatých Klasoch

výkaz výmer.xls Stiahnuté: 24x | 04.02.2019

Rekonštrukcia záchodov materskej škola I v Zlatých Klasoch

poschodie starý stav.pdf Stiahnuté: 24x | 04.02.2019

Rekonštrukcia záchodov materskej škola I v Zlatých Klasoch

poschodie nový stav.pdf Stiahnuté: 26x | 04.02.2019

Rekonštrukcia záchodov materskej škola I v Zlatých Klasoch

Výzva MŠ I- záchody.docx Stiahnuté: 34x | 04.02.2019

2018
Vyhodnotenie - Urnová stena

vyhodnotenie - urnová stena.pdf Stiahnuté: 39x | 30.11.2018

Vyhodnotenie - hasičská zbrojnica

Zápisnica.docx Stiahnuté: 37x | 23.11.2018

Zadanie - Zbrojnica

Zadanie Zbrojnica.xls Stiahnuté: 36x | 06.11.2018

Výzva - Rekonštrukcia zbrojnice

Výzva Zbrojnica.docx Stiahnuté: 36x | 06.11.2018

Výstavba Urnovej steny - Cintorín Zlaté Klasy

Zadanie - Urnová stena-Cintorín.xls Stiahnuté: 41x | 06.11.2018

Výstavba Urnovej steny - Cintorín Zlaté Klasy

Výstavba Urnovej steny.docx Stiahnuté: 45x | 06.11.2018

verejná súťaž - Za záhradami

Súťaž - pozemky za záhradami.docx Stiahnuté: 47x | 06.11.2018

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Hasičská

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 47x | 06.11.2018

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Hasičská

74 - OÚ Zl.Klasy - Cesty - Hasičská u..xls Stiahnuté: 47x | 06.11.2018

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Hasičská

Výzva oprava komunikácií Hasičská.docx Stiahnuté: 38x | 06.11.2018

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Zsigmondovcov

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 40x | 06.11.2018

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Zsigmondovcov

74 - OÚ Zl.Klasy - Cesty - Žigmondová u..xls Stiahnuté: 49x | 06.11.2018

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Zsigmondovcov

Výzva oprava komunikácií Zsigmondovcov.docx Stiahnuté: 47x | 06.11.2018

Stránka