Obsah

Verejné obstarávanie 

Zákazky

2019
Kritéria - Cintorínska

Kriteria.docx Stiahnuté: 6x | 27.08.2019

Výkaz výmer - Cintorínska

Výkaz_výmer.xlsx Stiahnuté: 5x | 27.08.2019

Výzva na predloženie ponuky - Cintorínska

Výzva_na_predloženie_ponuky.pdf Stiahnuté: 8x | 27.08.2019

Rekonštrukcia priestorov hasičskej zbrojnice -2- vyhodnotenie

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 21x | 27.05.2019

Rekonštrukcia priestorov hasičskej zbrojnice -2- zadanie

Zadanie Zbrojnica.xls Stiahnuté: 26x | 23.04.2019

Rekonštrukcia priestorov hasičskej zbrojnice -2- výzva

Výzva Zbrojnica.docx Stiahnuté: 25x | 23.04.2019

Vyhodnotenie - záchody MŠ I

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 43x | 22.02.2019

Rekonštrukcia záchodov materskej škola I v Zlatých Klasoch

výkaz výmer.xls Stiahnuté: 46x | 04.02.2019

Rekonštrukcia záchodov materskej škola I v Zlatých Klasoch

poschodie starý stav.pdf Stiahnuté: 41x | 04.02.2019

Rekonštrukcia záchodov materskej škola I v Zlatých Klasoch

poschodie nový stav.pdf Stiahnuté: 41x | 04.02.2019

Rekonštrukcia záchodov materskej škola I v Zlatých Klasoch

Výzva MŠ I- záchody.docx Stiahnuté: 52x | 04.02.2019

2018
Vyhodnotenie - Urnová stena

vyhodnotenie - urnová stena.pdf Stiahnuté: 58x | 30.11.2018

Vyhodnotenie - hasičská zbrojnica

Zápisnica.docx Stiahnuté: 53x | 23.11.2018

Zadanie - Zbrojnica

Zadanie Zbrojnica.xls Stiahnuté: 51x | 06.11.2018

Výzva - Rekonštrukcia zbrojnice

Výzva Zbrojnica.docx Stiahnuté: 53x | 06.11.2018

Výstavba Urnovej steny - Cintorín Zlaté Klasy

Zadanie - Urnová stena-Cintorín.xls Stiahnuté: 56x | 06.11.2018

Výstavba Urnovej steny - Cintorín Zlaté Klasy

Výstavba Urnovej steny.docx Stiahnuté: 62x | 06.11.2018

verejná súťaž - Za záhradami

Súťaž - pozemky za záhradami.docx Stiahnuté: 63x | 06.11.2018

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Hasičská

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 63x | 06.11.2018

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Hasičská

74 - OÚ Zl.Klasy - Cesty - Hasičská u..xls Stiahnuté: 74x | 06.11.2018

Stránka