Obsah

Verejné obstarávanie 

Zákazky

2019
Vyhodnotenie - záchody MŠ I

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 10x | 22.02.2019

Rekonštrukcia záchodov materskej škola I v Zlatých Klasoch

výkaz výmer.xls Stiahnuté: 13x | 04.02.2019

Rekonštrukcia záchodov materskej škola I v Zlatých Klasoch

poschodie starý stav.pdf Stiahnuté: 12x | 04.02.2019

Rekonštrukcia záchodov materskej škola I v Zlatých Klasoch

poschodie nový stav.pdf Stiahnuté: 12x | 04.02.2019

Rekonštrukcia záchodov materskej škola I v Zlatých Klasoch

Výzva MŠ I- záchody.docx Stiahnuté: 20x | 04.02.2019

2018
Vyhodnotenie - Urnová stena

vyhodnotenie - urnová stena.pdf Stiahnuté: 24x | 30.11.2018

Vyhodnotenie - hasičská zbrojnica

Zápisnica.docx Stiahnuté: 23x | 23.11.2018

Zadanie - Zbrojnica

Zadanie Zbrojnica.xls Stiahnuté: 27x | 06.11.2018

Výzva - Rekonštrukcia zbrojnice

Výzva Zbrojnica.docx Stiahnuté: 26x | 06.11.2018

Výstavba Urnovej steny - Cintorín Zlaté Klasy

Zadanie - Urnová stena-Cintorín.xls Stiahnuté: 30x | 06.11.2018

Výstavba Urnovej steny - Cintorín Zlaté Klasy

Výstavba Urnovej steny.docx Stiahnuté: 34x | 06.11.2018

verejná súťaž - Za záhradami

Súťaž - pozemky za záhradami.docx Stiahnuté: 35x | 06.11.2018

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Hasičská

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 36x | 06.11.2018

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Hasičská

74 - OÚ Zl.Klasy - Cesty - Hasičská u..xls Stiahnuté: 25x | 06.11.2018

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Hasičská

Výzva oprava komunikácií Hasičská.docx Stiahnuté: 26x | 06.11.2018

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Zsigmondovcov

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 28x | 06.11.2018

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Zsigmondovcov

74 - OÚ Zl.Klasy - Cesty - Žigmondová u..xls Stiahnuté: 35x | 06.11.2018

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Zsigmondovcov

Výzva oprava komunikácií Zsigmondovcov.docx Stiahnuté: 37x | 06.11.2018

Vyhodnotenie - Vybudovanie nového chodníka v obci Zlaté Klasy

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 48x | 06.11.2018

Vybudovanie nového chodníka v obci Zlaté Klasy

Zadanie - Vybudovanie nového chodníka pre peších na rázscestí Šamorínskej a Hasičskej ulice.xlsx Stiahnuté: 46x | 06.11.2018

Stránka