Obsah

Verejné obstarávanie 

Zákazky

2020
Zmena dispozície budovy MŠ v obci Zlaté Klasy s cieľom rozšírenia kapacít - externý manažment

zápisnica - externý manažment.pdf Stiahnuté: 44x | 25.03.2020

Zmena dispozície budovy MŠ v obci Zlaté Klasy s cieľom rozšírenia kapacít - stavebný dozor

zápisnica - stavebný dozor.pdf Stiahnuté: 35x | 25.03.2020

dodávka zemného plynu

elektronická aukcia na dodávku zemného plynu

zemný plyn.pdf Stiahnuté: 32x | 14.02.2020

dodávka elektrickej energie

elektronická aukcia na dodávku elektrickej energie

elektrická energia.pdf Stiahnuté: 30x | 14.02.2020

verejné osvetlenie

Modernizácia verejného osvetlenia so SW riadením

verejné osvetlenie.doc Stiahnuté: 34x | 14.02.2020

2019
Vyhodnotenie - Cintorínska ulica

Oznámenie o vyhodnotení ponúk.pdf Stiahnuté: 54x | 01.10.2019

Kritéria - Cintorínska

Kriteria.docx Stiahnuté: 55x | 27.08.2019

Výkaz výmer - Cintorínska

Výkaz_výmer.xlsx Stiahnuté: 61x | 27.08.2019

Výzva na predloženie ponuky - Cintorínska

Výzva_na_predloženie_ponuky.pdf Stiahnuté: 58x | 27.08.2019

Rekonštrukcia priestorov hasičskej zbrojnice -2- vyhodnotenie

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 78x | 27.05.2019

Rekonštrukcia priestorov hasičskej zbrojnice -2- zadanie

Zadanie Zbrojnica.xls Stiahnuté: 78x | 23.04.2019

Rekonštrukcia priestorov hasičskej zbrojnice -2- výzva

Výzva Zbrojnica.docx Stiahnuté: 72x | 23.04.2019

Vyhodnotenie - záchody MŠ I

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 96x | 22.02.2019

Rekonštrukcia záchodov materskej škola I v Zlatých Klasoch

výkaz výmer.xls Stiahnuté: 114x | 04.02.2019

Rekonštrukcia záchodov materskej škola I v Zlatých Klasoch

poschodie starý stav.pdf Stiahnuté: 100x | 04.02.2019

Rekonštrukcia záchodov materskej škola I v Zlatých Klasoch

poschodie nový stav.pdf Stiahnuté: 97x | 04.02.2019

Rekonštrukcia záchodov materskej škola I v Zlatých Klasoch

Výzva MŠ I- záchody.docx Stiahnuté: 105x | 04.02.2019

2018
Vyhodnotenie - Urnová stena

vyhodnotenie - urnová stena.pdf Stiahnuté: 113x | 30.11.2018

Vyhodnotenie - hasičská zbrojnica

Zápisnica.docx Stiahnuté: 114x | 23.11.2018

Zadanie - Zbrojnica

Zadanie Zbrojnica.xls Stiahnuté: 95x | 06.11.2018

Stránka