Obsah

Verejné obstarávanie 

Zákazky

2021
Výstavba, prevádzka a správa nájomných bytov

KD_ZK_final (1).pdf Stiahnuté: 305x | 31.05.2021

Výstavba, prevádzka a správa nájomných bytov

Oznamenie-28395_-_kpp.pdf Stiahnuté: 301x | 31.05.2021

2020
Zmena dispozície budovy MŠ v obci Zlaté Klasy s cieľom rozšírenia kapacít - externý manažment

zápisnica - externý manažment.pdf Stiahnuté: 208x | 25.03.2020

Zmena dispozície budovy MŠ v obci Zlaté Klasy s cieľom rozšírenia kapacít - stavebný dozor

zápisnica - stavebný dozor.pdf Stiahnuté: 233x | 25.03.2020

dodávka zemného plynu

elektronická aukcia na dodávku zemného plynu

zemný plyn.pdf Stiahnuté: 178x | 14.02.2020

dodávka elektrickej energie

elektronická aukcia na dodávku elektrickej energie

elektrická energia.pdf Stiahnuté: 156x | 14.02.2020

verejné osvetlenie

Modernizácia verejného osvetlenia so SW riadením

verejné osvetlenie.doc Stiahnuté: 181x | 14.02.2020

2019
Vyhodnotenie - Cintorínska ulica

Oznámenie o vyhodnotení ponúk.pdf Stiahnuté: 211x | 01.10.2019

Kritéria - Cintorínska

Kriteria.docx Stiahnuté: 185x | 27.08.2019

Výkaz výmer - Cintorínska

Výkaz_výmer.xlsx Stiahnuté: 186x | 27.08.2019

Výzva na predloženie ponuky - Cintorínska

Výzva_na_predloženie_ponuky.pdf Stiahnuté: 217x | 27.08.2019

Rekonštrukcia priestorov hasičskej zbrojnice -2- vyhodnotenie

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 224x | 27.05.2019

Rekonštrukcia priestorov hasičskej zbrojnice -2- zadanie

Zadanie Zbrojnica.xls Stiahnuté: 231x | 23.04.2019

Rekonštrukcia priestorov hasičskej zbrojnice -2- výzva

Výzva Zbrojnica.docx Stiahnuté: 211x | 23.04.2019

Vyhodnotenie - záchody MŠ I

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 306x | 22.02.2019

Rekonštrukcia záchodov materskej škola I v Zlatých Klasoch

výkaz výmer.xls Stiahnuté: 268x | 04.02.2019

Rekonštrukcia záchodov materskej škola I v Zlatých Klasoch

poschodie starý stav.pdf Stiahnuté: 262x | 04.02.2019

Rekonštrukcia záchodov materskej škola I v Zlatých Klasoch

poschodie nový stav.pdf Stiahnuté: 255x | 04.02.2019

Rekonštrukcia záchodov materskej škola I v Zlatých Klasoch

Výzva MŠ I- záchody.docx Stiahnuté: 240x | 04.02.2019

2018
Vyhodnotenie - Urnová stena

vyhodnotenie - urnová stena.pdf Stiahnuté: 356x | 30.11.2018

Stránka