Obsah

Verejné obstarávanie 

Zákazky

2018
Verejná súťaž

Súťaž - pozemky za záhradami.docx Stiahnuté: 7x | 03.07.2018

Výmena okien na budove kuchyne pri MŠ I - vyhodnotenie

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 21x | 29.05.2018

Výmena okien na budove SSOU - vyhodnotenie

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 10x | 29.05.2018

Rekonštrukcia fasády dvoch nájomných bytových domov -vyhodnotenie Poštová

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 15x | 29.05.2018

Rekonštrukcia parkoviska pri OcÚ - vyhodnotenie

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 29x | 29.05.2018

rekonštrukcia dvora klubu dôchodcov- vyhodnotenie

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 17x | 29.05.2018

Rekonštrukcia dvora klubu dôchodcov

Zadanie - klub dôchodcov.xls Stiahnuté: 11x | 10.05.2018

Rekonštrukcia dvora klubu dôchodcov

Rekonštrukcia dvora klubu dôchodcov.docx Stiahnuté: 12x | 10.05.2018

Rekonštrukcia parkoviska pri OcÚ

Zadanie - parkovisko pri oCÚ.xls Stiahnuté: 11x | 10.05.2018

Rekonštrukcia parkoviska pri OcÚ

Rekonštrukcia parkoviska OcÚ.docx Stiahnuté: 12x | 10.05.2018

Výmena okien na budove SSOU

Výzva okná SSOU.docx Stiahnuté: 10x | 10.05.2018

Výmena okien na budove kuchyne pri MŠ I

Výzva okná kuchyňa pri MŠ I.docx Stiahnuté: 10x | 10.05.2018

Rekonštrukcia fasády dvoch nájomných bytových domov -Poštová

Výzva fasada bytovky Poštová.docx Stiahnuté: 11x | 10.05.2018

Vyhodnotenie Slávičia

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 12x | 23.04.2018

Výkaz výmer Slávičia

výkaz výmer slávičia.xlsx Stiahnuté: 34x | 23.04.2018

Výzva ulica Slávičia

Výzva oprava komunikácií Slávičia ul.docx Stiahnuté: 13x | 23.04.2018

Vyhodnotenie Nový rad

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 13x | 23.04.2018

Výkaz výmer Nový rad

výkaz výmer nový rad.xlsx Stiahnuté: 11x | 23.04.2018

Výzva ulica Nový rad

Výzva oprava komunikácií Nový rad.docx Stiahnuté: 12x | 23.04.2018

Vyhodnotenie Dvor KD I

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 31x | 23.04.2018

Stránka