Obsah

Verejné obstarávanie 

Zákazky

2021
Výstavba, prevádzka a správa nájomných bytov

KD_ZK_final (1).pdf Stiahnuté: 216x | 31.05.2021

Výstavba, prevádzka a správa nájomných bytov

Oznamenie-28395_-_kpp.pdf Stiahnuté: 200x | 31.05.2021

2020
Zmena dispozície budovy MŠ v obci Zlaté Klasy s cieľom rozšírenia kapacít - externý manažment

zápisnica - externý manažment.pdf Stiahnuté: 160x | 25.03.2020

Zmena dispozície budovy MŠ v obci Zlaté Klasy s cieľom rozšírenia kapacít - stavebný dozor

zápisnica - stavebný dozor.pdf Stiahnuté: 178x | 25.03.2020

dodávka zemného plynu

elektronická aukcia na dodávku zemného plynu

zemný plyn.pdf Stiahnuté: 125x | 14.02.2020

dodávka elektrickej energie

elektronická aukcia na dodávku elektrickej energie

elektrická energia.pdf Stiahnuté: 115x | 14.02.2020

verejné osvetlenie

Modernizácia verejného osvetlenia so SW riadením

verejné osvetlenie.doc Stiahnuté: 139x | 14.02.2020

2019
Vyhodnotenie - Cintorínska ulica

Oznámenie o vyhodnotení ponúk.pdf Stiahnuté: 160x | 01.10.2019

Kritéria - Cintorínska

Kriteria.docx Stiahnuté: 155x | 27.08.2019

Výkaz výmer - Cintorínska

Výkaz_výmer.xlsx Stiahnuté: 151x | 27.08.2019

Výzva na predloženie ponuky - Cintorínska

Výzva_na_predloženie_ponuky.pdf Stiahnuté: 171x | 27.08.2019

Rekonštrukcia priestorov hasičskej zbrojnice -2- vyhodnotenie

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 182x | 27.05.2019

Rekonštrukcia priestorov hasičskej zbrojnice -2- zadanie

Zadanie Zbrojnica.xls Stiahnuté: 184x | 23.04.2019

Rekonštrukcia priestorov hasičskej zbrojnice -2- výzva

Výzva Zbrojnica.docx Stiahnuté: 174x | 23.04.2019

Vyhodnotenie - záchody MŠ I

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 267x | 22.02.2019

Rekonštrukcia záchodov materskej škola I v Zlatých Klasoch

výkaz výmer.xls Stiahnuté: 219x | 04.02.2019

Rekonštrukcia záchodov materskej škola I v Zlatých Klasoch

poschodie starý stav.pdf Stiahnuté: 209x | 04.02.2019

Rekonštrukcia záchodov materskej škola I v Zlatých Klasoch

poschodie nový stav.pdf Stiahnuté: 202x | 04.02.2019

Rekonštrukcia záchodov materskej škola I v Zlatých Klasoch

Výzva MŠ I- záchody.docx Stiahnuté: 205x | 04.02.2019

2018
Vyhodnotenie - Urnová stena

vyhodnotenie - urnová stena.pdf Stiahnuté: 304x | 30.11.2018

Stránka