Obsah

Verejné obstarávanie 

Zákazky

2018
Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Hasičská

Výzva oprava komunikácií Hasičská.docx Stiahnuté: 53x | 06.11.2018

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Zsigmondovcov

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 54x | 06.11.2018

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Zsigmondovcov

74 - OÚ Zl.Klasy - Cesty - Žigmondová u..xls Stiahnuté: 67x | 06.11.2018

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Zsigmondovcov

Výzva oprava komunikácií Zsigmondovcov.docx Stiahnuté: 62x | 06.11.2018

Vyhodnotenie - Vybudovanie nového chodníka v obci Zlaté Klasy

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 75x | 06.11.2018

Vybudovanie nového chodníka v obci Zlaté Klasy

Zadanie - Vybudovanie nového chodníka pre peších na rázscestí Šamorínskej a Hasičskej ulice.xlsx Stiahnuté: 73x | 06.11.2018

Vybudovanie nového chodníka v obci Zlaté Klasy

Vybudovanie nového chodníka Šamorínska.docx Stiahnuté: 68x | 06.11.2018

Verejná súťaž

Súťaž - pozemky za záhradami.docx Stiahnuté: 76x | 06.11.2018

Výmena okien na budove kuchyne pri MŠ I - vyhodnotenie

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 84x | 29.05.2018

Výmena okien na budove SSOU - vyhodnotenie

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 72x | 29.05.2018

Rekonštrukcia fasády dvoch nájomných bytových domov -vyhodnotenie Poštová

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 80x | 29.05.2018

Rekonštrukcia parkoviska pri OcÚ - vyhodnotenie

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 87x | 29.05.2018

rekonštrukcia dvora klubu dôchodcov- vyhodnotenie

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 66x | 29.05.2018

Rekonštrukcia dvora klubu dôchodcov

Zadanie - klub dôchodcov.xls Stiahnuté: 74x | 10.05.2018

Rekonštrukcia dvora klubu dôchodcov

Rekonštrukcia dvora klubu dôchodcov.docx Stiahnuté: 77x | 10.05.2018

Rekonštrukcia parkoviska pri OcÚ

Zadanie - parkovisko pri oCÚ.xls Stiahnuté: 100x | 10.05.2018

Rekonštrukcia parkoviska pri OcÚ

Rekonštrukcia parkoviska OcÚ.docx Stiahnuté: 67x | 10.05.2018

Výmena okien na budove SSOU

Výzva okná SSOU.docx Stiahnuté: 60x | 10.05.2018

Výmena okien na budove kuchyne pri MŠ I

Výzva okná kuchyňa pri MŠ I.docx Stiahnuté: 53x | 10.05.2018

Rekonštrukcia fasády dvoch nájomných bytových domov -Poštová

Výzva fasada bytovky Poštová.docx Stiahnuté: 86x | 10.05.2018

Stránka