Obsah

Verejné obstarávanie 

Zákazky

2018
Výzva - Rekonštrukcia zbrojnice

Výzva Zbrojnica.docx Stiahnuté: 77x | 06.11.2018

Výstavba Urnovej steny - Cintorín Zlaté Klasy

Zadanie - Urnová stena-Cintorín.xls Stiahnuté: 94x | 06.11.2018

Výstavba Urnovej steny - Cintorín Zlaté Klasy

Výstavba Urnovej steny.docx Stiahnuté: 94x | 06.11.2018

verejná súťaž - Za záhradami

Súťaž - pozemky za záhradami.docx Stiahnuté: 90x | 06.11.2018

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Hasičská

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 85x | 06.11.2018

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Hasičská

74 - OÚ Zl.Klasy - Cesty - Hasičská u..xls Stiahnuté: 120x | 06.11.2018

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Hasičská

Výzva oprava komunikácií Hasičská.docx Stiahnuté: 67x | 06.11.2018

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Zsigmondovcov

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 65x | 06.11.2018

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Zsigmondovcov

74 - OÚ Zl.Klasy - Cesty - Žigmondová u..xls Stiahnuté: 83x | 06.11.2018

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Zsigmondovcov

Výzva oprava komunikácií Zsigmondovcov.docx Stiahnuté: 74x | 06.11.2018

Vyhodnotenie - Vybudovanie nového chodníka v obci Zlaté Klasy

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 91x | 06.11.2018

Vybudovanie nového chodníka v obci Zlaté Klasy

Zadanie - Vybudovanie nového chodníka pre peších na rázscestí Šamorínskej a Hasičskej ulice.xlsx Stiahnuté: 89x | 06.11.2018

Vybudovanie nového chodníka v obci Zlaté Klasy

Vybudovanie nového chodníka Šamorínska.docx Stiahnuté: 84x | 06.11.2018

Verejná súťaž

Súťaž - pozemky za záhradami.docx Stiahnuté: 95x | 06.11.2018

Výmena okien na budove kuchyne pri MŠ I - vyhodnotenie

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 97x | 29.05.2018

Výmena okien na budove SSOU - vyhodnotenie

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 86x | 29.05.2018

Rekonštrukcia fasády dvoch nájomných bytových domov -vyhodnotenie Poštová

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 99x | 29.05.2018

Rekonštrukcia parkoviska pri OcÚ - vyhodnotenie

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 102x | 29.05.2018

rekonštrukcia dvora klubu dôchodcov- vyhodnotenie

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 79x | 29.05.2018

Rekonštrukcia dvora klubu dôchodcov

Zadanie - klub dôchodcov.xls Stiahnuté: 96x | 10.05.2018

Stránka