Obsah

Verejné obstarávanie 

Zákazky

2018
Výstavba Urnovej steny - Cintorín Zlaté Klasy

Výstavba Urnovej steny.docx Stiahnuté: 86x | 06.11.2018

verejná súťaž - Za záhradami

Súťaž - pozemky za záhradami.docx Stiahnuté: 85x | 06.11.2018

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Hasičská

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 83x | 06.11.2018

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Hasičská

74 - OÚ Zl.Klasy - Cesty - Hasičská u..xls Stiahnuté: 108x | 06.11.2018

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Hasičská

Výzva oprava komunikácií Hasičská.docx Stiahnuté: 63x | 06.11.2018

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Zsigmondovcov

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 63x | 06.11.2018

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Zsigmondovcov

74 - OÚ Zl.Klasy - Cesty - Žigmondová u..xls Stiahnuté: 77x | 06.11.2018

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Zsigmondovcov

Výzva oprava komunikácií Zsigmondovcov.docx Stiahnuté: 71x | 06.11.2018

Vyhodnotenie - Vybudovanie nového chodníka v obci Zlaté Klasy

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 86x | 06.11.2018

Vybudovanie nového chodníka v obci Zlaté Klasy

Zadanie - Vybudovanie nového chodníka pre peších na rázscestí Šamorínskej a Hasičskej ulice.xlsx Stiahnuté: 87x | 06.11.2018

Vybudovanie nového chodníka v obci Zlaté Klasy

Vybudovanie nového chodníka Šamorínska.docx Stiahnuté: 80x | 06.11.2018

Verejná súťaž

Súťaž - pozemky za záhradami.docx Stiahnuté: 90x | 06.11.2018

Výmena okien na budove kuchyne pri MŠ I - vyhodnotenie

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 95x | 29.05.2018

Výmena okien na budove SSOU - vyhodnotenie

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 82x | 29.05.2018

Rekonštrukcia fasády dvoch nájomných bytových domov -vyhodnotenie Poštová

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 93x | 29.05.2018

Rekonštrukcia parkoviska pri OcÚ - vyhodnotenie

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 99x | 29.05.2018

rekonštrukcia dvora klubu dôchodcov- vyhodnotenie

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 76x | 29.05.2018

Rekonštrukcia dvora klubu dôchodcov

Zadanie - klub dôchodcov.xls Stiahnuté: 89x | 10.05.2018

Rekonštrukcia dvora klubu dôchodcov

Rekonštrukcia dvora klubu dôchodcov.docx Stiahnuté: 87x | 10.05.2018

Rekonštrukcia parkoviska pri OcÚ

Zadanie - parkovisko pri oCÚ.xls Stiahnuté: 124x | 10.05.2018

Stránka