Obsah

Verejné obstarávanie 

Zákazky

2018
rekonštrukcia dvora klubu dôchodcov- vyhodnotenie

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 188x | 29.05.2018

Rekonštrukcia dvora klubu dôchodcov

Zadanie - klub dôchodcov.xls Stiahnuté: 186x | 10.05.2018

Rekonštrukcia dvora klubu dôchodcov

Rekonštrukcia dvora klubu dôchodcov.docx Stiahnuté: 185x | 10.05.2018

Rekonštrukcia parkoviska pri OcÚ

Zadanie - parkovisko pri oCÚ.xls Stiahnuté: 212x | 10.05.2018

Rekonštrukcia parkoviska pri OcÚ

Rekonštrukcia parkoviska OcÚ.docx Stiahnuté: 161x | 10.05.2018

Výmena okien na budove SSOU

Výzva okná SSOU.docx Stiahnuté: 145x | 10.05.2018

Výmena okien na budove kuchyne pri MŠ I

Výzva okná kuchyňa pri MŠ I.docx Stiahnuté: 134x | 10.05.2018

Rekonštrukcia fasády dvoch nájomných bytových domov -Poštová

Výzva fasada bytovky Poštová.docx Stiahnuté: 206x | 10.05.2018

Vyhodnotenie Slávičia

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 181x | 23.04.2018

Výkaz výmer Slávičia

výkaz výmer slávičia.xlsx Stiahnuté: 180x | 23.04.2018

Výzva ulica Slávičia

Výzva oprava komunikácií Slávičia ul.docx Stiahnuté: 133x | 23.04.2018

Vyhodnotenie Nový rad

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 202x | 23.04.2018

Výkaz výmer Nový rad

výkaz výmer nový rad.xlsx Stiahnuté: 148x | 23.04.2018

Výzva ulica Nový rad

Výzva oprava komunikácií Nový rad.docx Stiahnuté: 167x | 23.04.2018

Vyhodnotenie Dvor KD I

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 195x | 23.04.2018

Výkaz výmer Dvor KD I

Rekonštrukcia dvora KD I.docx Stiahnuté: 144x | 23.04.2018

Výzva Dvor KD I

Rekonštrukcia dvora KD I.docx Stiahnuté: 156x | 23.04.2018

2012
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Výmena okien na budove Starého OcÚ č.777

a> Stiahnuté: 265x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Obnova dvoch existujúcich a vytvorenie jedného nového priechodu pre chodcov v ZK

a> Stiahnuté: 224x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-Rekonštrukcia ústredného kúrenia budovy starého OcÚ

a> Stiahnuté: 214x | 01.01.2012

Stránka