Obsah

Verejné obstarávanie 

Zákazky

2018
Rekonštrukcia parkoviska pri OcÚ

Rekonštrukcia parkoviska OcÚ.docx Stiahnuté: 78x | 10.05.2018

Výmena okien na budove SSOU

Výzva okná SSOU.docx Stiahnuté: 72x | 10.05.2018

Výmena okien na budove kuchyne pri MŠ I

Výzva okná kuchyňa pri MŠ I.docx Stiahnuté: 63x | 10.05.2018

Rekonštrukcia fasády dvoch nájomných bytových domov -Poštová

Výzva fasada bytovky Poštová.docx Stiahnuté: 97x | 10.05.2018

Vyhodnotenie Slávičia

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 70x | 23.04.2018

Výkaz výmer Slávičia

výkaz výmer slávičia.xlsx Stiahnuté: 95x | 23.04.2018

Výzva ulica Slávičia

Výzva oprava komunikácií Slávičia ul.docx Stiahnuté: 67x | 23.04.2018

Vyhodnotenie Nový rad

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 68x | 23.04.2018

Výkaz výmer Nový rad

výkaz výmer nový rad.xlsx Stiahnuté: 71x | 23.04.2018

Výzva ulica Nový rad

Výzva oprava komunikácií Nový rad.docx Stiahnuté: 67x | 23.04.2018

Vyhodnotenie Dvor KD I

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 84x | 23.04.2018

Výkaz výmer Dvor KD I

Rekonštrukcia dvora KD I.docx Stiahnuté: 69x | 23.04.2018

Výzva Dvor KD I

Rekonštrukcia dvora KD I.docx Stiahnuté: 69x | 23.04.2018

2012
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Výmena okien na budove Starého OcÚ č.777

a> Stiahnuté: 125x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Obnova dvoch existujúcich a vytvorenie jedného nového priechodu pre chodcov v ZK

a> Stiahnuté: 90x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-Rekonštrukcia ústredného kúrenia budovy starého OcÚ

a> Stiahnuté: 102x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky -Rekonštrukcia ústredného kúrenia budovy starého OcÚ, súp.č. 777 v obci Zlaté Klasy

a> Stiahnuté: 110x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-„Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy“

a> Stiahnuté: 102x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-Výmena okien na budove školskej jedálne pri ZŠ s VJM

a> Stiahnuté: 103x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-Rekonštrukcia strechy budovy starého OcÚ, súp.č. 777 v obci Zlaté Klasy

a> Stiahnuté: 111x | 01.01.2012

Stránka