Obsah

Verejné obstarávanie 

Zákazky

2018
rekonštrukcia dvora klubu dôchodcov- vyhodnotenie

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 172x | 29.05.2018

Rekonštrukcia dvora klubu dôchodcov

Zadanie - klub dôchodcov.xls Stiahnuté: 166x | 10.05.2018

Rekonštrukcia dvora klubu dôchodcov

Rekonštrukcia dvora klubu dôchodcov.docx Stiahnuté: 173x | 10.05.2018

Rekonštrukcia parkoviska pri OcÚ

Zadanie - parkovisko pri oCÚ.xls Stiahnuté: 196x | 10.05.2018

Rekonštrukcia parkoviska pri OcÚ

Rekonštrukcia parkoviska OcÚ.docx Stiahnuté: 140x | 10.05.2018

Výmena okien na budove SSOU

Výzva okná SSOU.docx Stiahnuté: 133x | 10.05.2018

Výmena okien na budove kuchyne pri MŠ I

Výzva okná kuchyňa pri MŠ I.docx Stiahnuté: 123x | 10.05.2018

Rekonštrukcia fasády dvoch nájomných bytových domov -Poštová

Výzva fasada bytovky Poštová.docx Stiahnuté: 191x | 10.05.2018

Vyhodnotenie Slávičia

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 166x | 23.04.2018

Výkaz výmer Slávičia

výkaz výmer slávičia.xlsx Stiahnuté: 166x | 23.04.2018

Výzva ulica Slávičia

Výzva oprava komunikácií Slávičia ul.docx Stiahnuté: 125x | 23.04.2018

Vyhodnotenie Nový rad

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 186x | 23.04.2018

Výkaz výmer Nový rad

výkaz výmer nový rad.xlsx Stiahnuté: 134x | 23.04.2018

Výzva ulica Nový rad

Výzva oprava komunikácií Nový rad.docx Stiahnuté: 157x | 23.04.2018

Vyhodnotenie Dvor KD I

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 178x | 23.04.2018

Výkaz výmer Dvor KD I

Rekonštrukcia dvora KD I.docx Stiahnuté: 128x | 23.04.2018

Výzva Dvor KD I

Rekonštrukcia dvora KD I.docx Stiahnuté: 138x | 23.04.2018

2012
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Výmena okien na budove Starého OcÚ č.777

a> Stiahnuté: 242x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Obnova dvoch existujúcich a vytvorenie jedného nového priechodu pre chodcov v ZK

a> Stiahnuté: 205x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-Rekonštrukcia ústredného kúrenia budovy starého OcÚ

a> Stiahnuté: 193x | 01.01.2012

Stránka