Obsah

Verejné obstarávanie 

Zákazky

2018
Vyhodnotenie Slávičia

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 57x | 23.04.2018

Výkaz výmer Slávičia

výkaz výmer slávičia.xlsx Stiahnuté: 85x | 23.04.2018

Výzva ulica Slávičia

Výzva oprava komunikácií Slávičia ul.docx Stiahnuté: 56x | 23.04.2018

Vyhodnotenie Nový rad

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 56x | 23.04.2018

Výkaz výmer Nový rad

výkaz výmer nový rad.xlsx Stiahnuté: 59x | 23.04.2018

Výzva ulica Nový rad

Výzva oprava komunikácií Nový rad.docx Stiahnuté: 56x | 23.04.2018

Vyhodnotenie Dvor KD I

Vyhodnotenie.docx Stiahnuté: 75x | 23.04.2018

Výkaz výmer Dvor KD I

Rekonštrukcia dvora KD I.docx Stiahnuté: 59x | 23.04.2018

Výzva Dvor KD I

Rekonštrukcia dvora KD I.docx Stiahnuté: 58x | 23.04.2018

2012
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Výmena okien na budove Starého OcÚ č.777

a> Stiahnuté: 109x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Obnova dvoch existujúcich a vytvorenie jedného nového priechodu pre chodcov v ZK

a> Stiahnuté: 72x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-Rekonštrukcia ústredného kúrenia budovy starého OcÚ

a> Stiahnuté: 84x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky -Rekonštrukcia ústredného kúrenia budovy starého OcÚ, súp.č. 777 v obci Zlaté Klasy

a> Stiahnuté: 92x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-„Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy“

a> Stiahnuté: 84x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-Výmena okien na budove školskej jedálne pri ZŠ s VJM

a> Stiahnuté: 77x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-Rekonštrukcia strechy budovy starého OcÚ, súp.č. 777 v obci Zlaté Klasy

a> Stiahnuté: 94x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-Dodávka a montáž vzduchotechniky pre kuchyňu v ZŠ s VJM

a> Stiahnuté: 100x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-Rekonštrukcia fasády školskej jedálne pri ZŠ s VJM v obci Zlaté Klasy

a> Stiahnuté: 88x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy

a> Stiahnuté: 80x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Dodávka a montáž vzduchotechniky pre kuchyňu v ZŠ s VJM

a> Stiahnuté: 94x | 01.01.2012

Stránka