Obsah

Verejné obstarávanie 

Zákazky

2012
Výzva na predloženie cenovej ponuky -Rekonštrukcia ústredného kúrenia budovy starého OcÚ, súp.č. 777 v obci Zlaté Klasy

a> Stiahnuté: 245x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-„Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy“

a> Stiahnuté: 235x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-Výmena okien na budove školskej jedálne pri ZŠ s VJM

a> Stiahnuté: 228x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-Rekonštrukcia strechy budovy starého OcÚ, súp.č. 777 v obci Zlaté Klasy

a> Stiahnuté: 235x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-Dodávka a montáž vzduchotechniky pre kuchyňu v ZŠ s VJM

a> Stiahnuté: 236x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-Rekonštrukcia fasády školskej jedálne pri ZŠ s VJM v obci Zlaté Klasy

a> Stiahnuté: 236x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy

a> Stiahnuté: 219x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Dodávka a montáž vzduchotechniky pre kuchyňu v ZŠ s VJM

a> Stiahnuté: 241x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia fasády školskej jedálne pri ZŠ s VJM v obci Zlaté Klasy

a> Stiahnuté: 220x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia strechy budovy starého OcÚ, súp.č. 777 v obci Zlaté Klasy

a> Stiahnuté: 193x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-"Výmena okien na budove školskej jedálne pri ZŠ s VJM "

a> Stiahnuté: 211x | 01.01.2012

VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Veterná obce Zlaté Klasy“

a> Stiahnuté: 200x | 01.01.2012

VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Viničná obce Zlaté Klasy“

a> Stiahnuté: 222x | 01.01.2012

VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia cesty a chodníka pri bytovke č.767"

a> Stiahnuté: 250x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia cesty a chodníka pri bytovke č.767, ul. Sídliskov v Zlatých Klasoch

a> Stiahnuté: 234x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Veterná v Zlatých Klasoch

a> Stiahnuté: 227x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky- Rekonštrukcia vozovky na ulici Viničná v Zlatých Klasoch

a> Stiahnuté: 231x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky - „ Rekonštrukcia časti vozovky na Veternej ulici v obci Zlaté Klasy“

a> Stiahnuté: 201x | 01.01.2012

Rekonštrukcia časti vozovky na Veternej ulici v obci Zlaté Klasy -Výkaz výmer

a> Stiahnuté: 186x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia časti vozovky na Veternej ulici

a> Stiahnuté: 206x | 01.01.2012

Stránka