Obsah

Verejné obstarávanie 

Zákazky

2012
Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-Dodávka a montáž vzduchotechniky pre kuchyňu v ZŠ s VJM

a> Stiahnuté: 120x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-Rekonštrukcia fasády školskej jedálne pri ZŠ s VJM v obci Zlaté Klasy

a> Stiahnuté: 108x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy

a> Stiahnuté: 95x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Dodávka a montáž vzduchotechniky pre kuchyňu v ZŠ s VJM

a> Stiahnuté: 113x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia fasády školskej jedálne pri ZŠ s VJM v obci Zlaté Klasy

a> Stiahnuté: 102x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia strechy budovy starého OcÚ, súp.č. 777 v obci Zlaté Klasy

a> Stiahnuté: 97x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-"Výmena okien na budove školskej jedálne pri ZŠ s VJM "

a> Stiahnuté: 105x | 01.01.2012

VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Veterná obce Zlaté Klasy“

a> Stiahnuté: 100x | 01.01.2012

VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Viničná obce Zlaté Klasy“

a> Stiahnuté: 93x | 01.01.2012

VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia cesty a chodníka pri bytovke č.767"

a> Stiahnuté: 116x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia cesty a chodníka pri bytovke č.767, ul. Sídliskov v Zlatých Klasoch

a> Stiahnuté: 109x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Veterná v Zlatých Klasoch

a> Stiahnuté: 101x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky- Rekonštrukcia vozovky na ulici Viničná v Zlatých Klasoch

a> Stiahnuté: 103x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky - „ Rekonštrukcia časti vozovky na Veternej ulici v obci Zlaté Klasy“

a> Stiahnuté: 94x | 01.01.2012

Rekonštrukcia časti vozovky na Veternej ulici v obci Zlaté Klasy -Výkaz výmer

a> Stiahnuté: 96x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia časti vozovky na Veternej ulici

a> Stiahnuté: 99x | 01.01.2012

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

a> Stiahnuté: 104x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk Vyspravenie výtlkov kationaktívnou emulziou a drveným kamenivom

a> Stiahnuté: 103x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky „ Rozšírenie cintorína v obci Zlaté Klasy“

a> Stiahnuté: 93x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk -Rozšírenie cintorína v obci Zlaté Klasy

a> Stiahnuté: 98x | 01.01.2012

Stránka