Obsah

Verejné obstarávanie 

Zákazky

2012
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia fasády školskej jedálne pri ZŠ s VJM v obci Zlaté Klasy

a> Stiahnuté: 85x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia strechy budovy starého OcÚ, súp.č. 777 v obci Zlaté Klasy

a> Stiahnuté: 80x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-"Výmena okien na budove školskej jedálne pri ZŠ s VJM "

a> Stiahnuté: 89x | 01.01.2012

VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Veterná obce Zlaté Klasy“

a> Stiahnuté: 83x | 01.01.2012

VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Viničná obce Zlaté Klasy“

a> Stiahnuté: 77x | 01.01.2012

VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia cesty a chodníka pri bytovke č.767"

a> Stiahnuté: 96x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia cesty a chodníka pri bytovke č.767, ul. Sídliskov v Zlatých Klasoch

a> Stiahnuté: 93x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Veterná v Zlatých Klasoch

a> Stiahnuté: 84x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky- Rekonštrukcia vozovky na ulici Viničná v Zlatých Klasoch

a> Stiahnuté: 85x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky - „ Rekonštrukcia časti vozovky na Veternej ulici v obci Zlaté Klasy“

a> Stiahnuté: 78x | 01.01.2012

Rekonštrukcia časti vozovky na Veternej ulici v obci Zlaté Klasy -Výkaz výmer

a> Stiahnuté: 80x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia časti vozovky na Veternej ulici

a> Stiahnuté: 82x | 01.01.2012

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

a> Stiahnuté: 87x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk Vyspravenie výtlkov kationaktívnou emulziou a drveným kamenivom

a> Stiahnuté: 82x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky „ Rozšírenie cintorína v obci Zlaté Klasy“

a> Stiahnuté: 76x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk -Rozšírenie cintorína v obci Zlaté Klasy

a> Stiahnuté: 80x | 01.01.2012

Výkaz -výmer rozšírenie cintorína.

a> Stiahnuté: 71x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk- Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ.PDF

a> Stiahnuté: 82x | 01.01.2012

záznam z vyhodnotenia ponúk zo zadania zákazky - Kuchyňa - ustr.kurenie.

a> Stiahnuté: 85x | 01.01.2012

záznam z vyhodnotenia ponúk zo zadania zákazky-„ Rekonštrukcia strechy ŠA-kolkárne“ v Zlatých Klasoch

a> Stiahnuté: 82x | 01.01.2012

Stránka