Obsah

Verejné obstarávanie 

Zákazky

2012
Výkaz -výmer rozšírenie cintorína.

a> Stiahnuté: 87x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk- Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ.PDF

a> Stiahnuté: 99x | 01.01.2012

záznam z vyhodnotenia ponúk zo zadania zákazky - Kuchyňa - ustr.kurenie.

a> Stiahnuté: 102x | 01.01.2012

záznam z vyhodnotenia ponúk zo zadania zákazky-„ Rekonštrukcia strechy ŠA-kolkárne“ v Zlatých Klasoch

a> Stiahnuté: 99x | 01.01.2012

záznam z vyhodnotenia ponúk zo zadania zákazky podľa -„ Výstavba Ohradenia smetných nádob kovovým uzamykateľným prístreškom“ v Zlatých Klasoch

a> Stiahnuté: 92x | 01.01.2012

záznam z vyhodnotenia ponúk zo zadania zákazky -„ Rekonštrukcia budovy KD“ v Zlatých Klasoch

a> Stiahnuté: 105x | 01.01.2012

Výzva ohradenie - FOTO

a> Stiahnuté: 96x | 01.01.2012

Výzva ohradenie - Výkaz výmer ohradenia.

a> Stiahnuté: 91x | 01.01.2012

Výzva ohradenie

a> Stiahnuté: 93x | 01.01.2012

Výzva okná KD - tech špec okná KD.

a> Stiahnuté: 101x | 01.01.2012

Výzva okná KD.

a> Stiahnuté: 93x | 01.01.2012

Výzva strecha kolkárne-Výkaz výmer kolkáreň

a> Stiahnuté: 98x | 01.01.2012

Výzva strecha kolkárne.

a> Stiahnuté: 91x | 01.01.2012

Výzva ÚK kuchyňa.docx (

a> Stiahnuté: 100x | 01.01.2012

Výkaz výmer ÚK kuchyne.docx

a> Stiahnuté: 102x | 01.01.2012

VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY - Rozšírenie kamerového systému v obci Zlaté Klasy

a> Stiahnuté: 81x | 01.01.2012

Výkaz výmer pre rozšírenie kamerového systému v obci Zlaté Klasy

a> Stiahnuté: 73x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk : Rozšírenie kamerového systému v obci Zlaté Klasy

a> Stiahnuté: 78x | 01.01.2012

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA OKIEN - k výmene okien a vchodových dverí na budove ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch

a> Stiahnuté: 75x | 01.01.2012

NÁKRES OKIEN A DVERÍ- k výmene okien a vchodových dverí na budove ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch

a> Stiahnuté: 73x | 01.01.2012

Stránka