Obsah

Verejné obstarávanie 

Zákazky

2012
záznam z vyhodnotenia ponúk zo zadania zákazky podľa -„ Výstavba Ohradenia smetných nádob kovovým uzamykateľným prístreškom“ v Zlatých Klasoch

a> Stiahnuté: 75x | 01.01.2012

záznam z vyhodnotenia ponúk zo zadania zákazky -„ Rekonštrukcia budovy KD“ v Zlatých Klasoch

a> Stiahnuté: 88x | 01.01.2012

Výzva ohradenie - FOTO

a> Stiahnuté: 79x | 01.01.2012

Výzva ohradenie - Výkaz výmer ohradenia.

a> Stiahnuté: 73x | 01.01.2012

Výzva ohradenie

a> Stiahnuté: 78x | 01.01.2012

Výzva okná KD - tech špec okná KD.

a> Stiahnuté: 84x | 01.01.2012

Výzva okná KD.

a> Stiahnuté: 75x | 01.01.2012

Výzva strecha kolkárne-Výkaz výmer kolkáreň

a> Stiahnuté: 81x | 01.01.2012

Výzva strecha kolkárne.

a> Stiahnuté: 73x | 01.01.2012

Výzva ÚK kuchyňa.docx (

a> Stiahnuté: 82x | 01.01.2012

Výkaz výmer ÚK kuchyne.docx

a> Stiahnuté: 85x | 01.01.2012

VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY - Rozšírenie kamerového systému v obci Zlaté Klasy

a> Stiahnuté: 64x | 01.01.2012

Výkaz výmer pre rozšírenie kamerového systému v obci Zlaté Klasy

a> Stiahnuté: 55x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk : Rozšírenie kamerového systému v obci Zlaté Klasy

a> Stiahnuté: 62x | 01.01.2012

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA OKIEN - k výmene okien a vchodových dverí na budove ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch

a> Stiahnuté: 59x | 01.01.2012

NÁKRES OKIEN A DVERÍ- k výmene okien a vchodových dverí na budove ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch

a> Stiahnuté: 57x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk k výmene okien a vchodových dverí na budove ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch

a> Stiahnuté: 66x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky „ Rekonštrukcia strechy D.Služieb "pdf “

a> Stiahnuté: 60x | 01.01.2012

VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„ Sanácia nelegálne uloženého odpadu v obci Zl. Klasy“

a> Stiahnuté: 79x | 01.01.2012

VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY - „ Výmena okien na budove Domu Sl.“

a> Stiahnuté: 66x | 01.01.2012

Stránka