Obsah

Verejné obstarávanie 

Zákazky

2012
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

a> Stiahnuté: 214x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk Vyspravenie výtlkov kationaktívnou emulziou a drveným kamenivom

a> Stiahnuté: 200x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky „ Rozšírenie cintorína v obci Zlaté Klasy“

a> Stiahnuté: 199x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk -Rozšírenie cintorína v obci Zlaté Klasy

a> Stiahnuté: 189x | 01.01.2012

Výkaz -výmer rozšírenie cintorína.

a> Stiahnuté: 166x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk- Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ.PDF

a> Stiahnuté: 183x | 01.01.2012

záznam z vyhodnotenia ponúk zo zadania zákazky - Kuchyňa - ustr.kurenie.

a> Stiahnuté: 189x | 01.01.2012

záznam z vyhodnotenia ponúk zo zadania zákazky-„ Rekonštrukcia strechy ŠA-kolkárne“ v Zlatých Klasoch

a> Stiahnuté: 168x | 01.01.2012

záznam z vyhodnotenia ponúk zo zadania zákazky podľa -„ Výstavba Ohradenia smetných nádob kovovým uzamykateľným prístreškom“ v Zlatých Klasoch

a> Stiahnuté: 178x | 01.01.2012

záznam z vyhodnotenia ponúk zo zadania zákazky -„ Rekonštrukcia budovy KD“ v Zlatých Klasoch

a> Stiahnuté: 199x | 01.01.2012

Výzva ohradenie - FOTO

a> Stiahnuté: 182x | 01.01.2012

Výzva ohradenie - Výkaz výmer ohradenia.

a> Stiahnuté: 173x | 01.01.2012

Výzva ohradenie

a> Stiahnuté: 174x | 01.01.2012

Výzva okná KD - tech špec okná KD.

a> Stiahnuté: 220x | 01.01.2012

Výzva okná KD.

a> Stiahnuté: 168x | 01.01.2012

Výzva strecha kolkárne-Výkaz výmer kolkáreň

a> Stiahnuté: 190x | 01.01.2012

Výzva strecha kolkárne.

a> Stiahnuté: 182x | 01.01.2012

Výzva ÚK kuchyňa.docx (

a> Stiahnuté: 175x | 01.01.2012

Výkaz výmer ÚK kuchyne.docx

a> Stiahnuté: 184x | 01.01.2012

VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY - Rozšírenie kamerového systému v obci Zlaté Klasy

a> Stiahnuté: 178x | 01.01.2012

Stránka