Obsah

Verejné obstarávanie 

Zákazky

2012
Výkaz výmer pre rozšírenie kamerového systému v obci Zlaté Klasy

a> Stiahnuté: 179x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk : Rozšírenie kamerového systému v obci Zlaté Klasy

a> Stiahnuté: 204x | 01.01.2012

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA OKIEN - k výmene okien a vchodových dverí na budove ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch

a> Stiahnuté: 188x | 01.01.2012

NÁKRES OKIEN A DVERÍ- k výmene okien a vchodových dverí na budove ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch

a> Stiahnuté: 176x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk k výmene okien a vchodových dverí na budove ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch

a> Stiahnuté: 189x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky „ Rekonštrukcia strechy D.Služieb "pdf “

a> Stiahnuté: 182x | 01.01.2012

VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„ Sanácia nelegálne uloženého odpadu v obci Zl. Klasy“

a> Stiahnuté: 200x | 01.01.2012

VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY - „ Výmena okien na budove Domu Sl.“

a> Stiahnuté: 181x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk / Rek. strechy -Domu služieb pdf/

a> Stiahnuté: 174x | 01.01.2012

Výkaz -výmer na rek.práce /strecha dom služieb./

a> Stiahnuté: 177x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk / Rekonštrukcia strechy Domu služieb/

a> Stiahnuté: 172x | 01.01.2012

Výkaz výmer na sanáciu

a> Stiahnuté: 195x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk / sanácia /

a> Stiahnuté: 198x | 01.01.2012

vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky na „ Rek. okolia Domu smútku

a> Stiahnuté: 205x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk / okná - dom služieb/ pdf

a> Stiahnuté: 206x | 01.01.2012

Technická špecifikácia okien ll. - Dom Služieb

a> Stiahnuté: 212x | 01.01.2012

Technická špecifikácia okien l. - Dom Služieb

a> Stiahnuté: 207x | 01.01.2012

Technická špecifikácia dverí a okien - Dom Služieb

a> Stiahnuté: 218x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk / okná - dom služieb/

a> Stiahnuté: 208x | 01.01.2012

Podorys krovu – Rek.strechy budovy v obci Zlaté Klasy s.č.29/2

a> Stiahnuté: 202x | 01.01.2012

Stránka