Obsah

Verejné obstarávanie 

Zákazky

2012
Výzva na predkladanie ponúk / Rek. strechy -Domu služieb pdf/

a> Stiahnuté: 58x | 01.01.2012

Výkaz -výmer na rek.práce /strecha dom služieb./

a> Stiahnuté: 58x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk / Rekonštrukcia strechy Domu služieb/

a> Stiahnuté: 49x | 01.01.2012

Výkaz výmer na sanáciu

a> Stiahnuté: 64x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk / sanácia /

a> Stiahnuté: 62x | 01.01.2012

vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky na „ Rek. okolia Domu smútku

a> Stiahnuté: 59x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk / okná - dom služieb/ pdf

a> Stiahnuté: 76x | 01.01.2012

Technická špecifikácia okien ll. - Dom Služieb

a> Stiahnuté: 77x | 01.01.2012

Technická špecifikácia okien l. - Dom Služieb

a> Stiahnuté: 86x | 01.01.2012

Technická špecifikácia dverí a okien - Dom Služieb

a> Stiahnuté: 80x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk / okná - dom služieb/

a> Stiahnuté: 79x | 01.01.2012

Podorys krovu – Rek.strechy budovy v obci Zlaté Klasy s.č.29/2

a> Stiahnuté: 73x | 01.01.2012

Výkaz výmer – Rekonštrukcia strechy budovy v obci Zlaté Klasy s.č.29/2

a> Stiahnuté: 80x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk na Rek. strechy v obci Zlaté Klasy s.č.29/2

a> Stiahnuté: 87x | 01.01.2012

Nákres_a_počet_okien.-vchod dverí /Zš mad/

a> Stiahnuté: 73x | 01.01.2012

Technická_špecifikácia_okien-vchodových dverí /Zš mad/

a> Stiahnuté: 99x | 01.01.2012

výzva_na_predloženie_cenovej_ponuky -Výmena okien a vchod. dverí /Zš mad/

a> Stiahnuté: 75x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk /Verejné osvetlenie /

a> Stiahnuté: 82x | 01.01.2012

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)

a> Stiahnuté: 81x | 01.01.2012

Informácia o výsledku vyhodnotenia predložených ponúk../ MŠ /

a> Stiahnuté: 76x | 01.01.2012

Stránka