Obsah

Verejné obstarávanie 

Zákazky

2012
Výzva na predkladanie ponúk k výmene okien a vchodových dverí na budove ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch

a> Stiahnuté: 83x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky „ Rekonštrukcia strechy D.Služieb "pdf “

a> Stiahnuté: 78x | 01.01.2012

VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„ Sanácia nelegálne uloženého odpadu v obci Zl. Klasy“

a> Stiahnuté: 95x | 01.01.2012

VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY - „ Výmena okien na budove Domu Sl.“

a> Stiahnuté: 82x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk / Rek. strechy -Domu služieb pdf/

a> Stiahnuté: 76x | 01.01.2012

Výkaz -výmer na rek.práce /strecha dom služieb./

a> Stiahnuté: 75x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk / Rekonštrukcia strechy Domu služieb/

a> Stiahnuté: 67x | 01.01.2012

Výkaz výmer na sanáciu

a> Stiahnuté: 85x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk / sanácia /

a> Stiahnuté: 85x | 01.01.2012

vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky na „ Rek. okolia Domu smútku

a> Stiahnuté: 83x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk / okná - dom služieb/ pdf

a> Stiahnuté: 97x | 01.01.2012

Technická špecifikácia okien ll. - Dom Služieb

a> Stiahnuté: 96x | 01.01.2012

Technická špecifikácia okien l. - Dom Služieb

a> Stiahnuté: 104x | 01.01.2012

Technická špecifikácia dverí a okien - Dom Služieb

a> Stiahnuté: 100x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk / okná - dom služieb/

a> Stiahnuté: 100x | 01.01.2012

Podorys krovu – Rek.strechy budovy v obci Zlaté Klasy s.č.29/2

a> Stiahnuté: 94x | 01.01.2012

Výkaz výmer – Rekonštrukcia strechy budovy v obci Zlaté Klasy s.č.29/2

a> Stiahnuté: 102x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk na Rek. strechy v obci Zlaté Klasy s.č.29/2

a> Stiahnuté: 105x | 01.01.2012

Nákres_a_počet_okien.-vchod dverí /Zš mad/

a> Stiahnuté: 95x | 01.01.2012

Technická_špecifikácia_okien-vchodových dverí /Zš mad/

a> Stiahnuté: 121x | 01.01.2012

Stránka