Obsah

Verejné obstarávanie 

Zákazky

2012
Rekonšrukcia strechy. MŠ 1

a> Stiahnuté: 77x | 01.01.2012

Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk – Tech. špecifikácia okien /ZDŠ -plastové okná /

a> Stiahnuté: 88x | 01.01.2012

Príloha č. 1 k Výzva na predkladanie ponúk - Nákres a počet okien /ZDŠ- plastové okná /

a> Stiahnuté: 75x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk. / ZDŠ- plastove okná/

a> Stiahnuté: 87x | 01.01.2012

Informácia o výsledku vyhodnotenia predložených ponúk

a> Stiahnuté: 89x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk na opravu strechy kuchyne MŠ

a> Stiahnuté: 86x | 01.01.2012

Súpis prác na rekonštrukciu strechy kuchyne MŠ I.

a> Stiahnuté: 65x | 01.01.2012

Rekonštrukcia strechy PZ.

a> Stiahnuté: 77x | 01.01.2012

Rekonštrukcia miestnej kom. - Slepá ul..

a> Stiahnuté: 60x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk na výmenu okien / Príloha č.1 /

a> Stiahnuté: 84x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk na výmenu okien / Príloha č.2/

a> Stiahnuté: 93x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk na výmenu okien na budove OcÚ

a> Stiahnuté: 70x | 01.01.2012

Mapa slepej ulice v ZK

a> Stiahnuté: 81x | 01.01.2012

Súpis prác pre stavbu na slepú ulicu v ZK.

a> Stiahnuté: 90x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk stavby na slepú ulicu v ZK.

a> Stiahnuté: 84x | 01.01.2012

Súpis prác na opravu strechy PZ..

a> Stiahnuté: 71x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk strechy PZ

a> Stiahnuté: 67x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk.

a> Stiahnuté: 83x | 01.01.2012

Kópia_z_mapy

a> Stiahnuté: 71x | 01.01.2012

Oprava_miestna_kom.2

a> Stiahnuté: 85x | 01.01.2012

Stránka