Obsah

Verejné obstarávanie 

Zákazky

2012
Výkaz výmer – Rekonštrukcia strechy budovy v obci Zlaté Klasy s.č.29/2

a> Stiahnuté: 212x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk na Rek. strechy v obci Zlaté Klasy s.č.29/2

a> Stiahnuté: 213x | 01.01.2012

Nákres_a_počet_okien.-vchod dverí /Zš mad/

a> Stiahnuté: 212x | 01.01.2012

Technická_špecifikácia_okien-vchodových dverí /Zš mad/

a> Stiahnuté: 230x | 01.01.2012

výzva_na_predloženie_cenovej_ponuky -Výmena okien a vchod. dverí /Zš mad/

a> Stiahnuté: 230x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk /Verejné osvetlenie /

a> Stiahnuté: 204x | 01.01.2012

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)

a> Stiahnuté: 201x | 01.01.2012

Informácia o výsledku vyhodnotenia predložených ponúk../ MŠ /

a> Stiahnuté: 222x | 01.01.2012

Rekonšrukcia strechy. MŠ 1

a> Stiahnuté: 220x | 01.01.2012

Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk – Tech. špecifikácia okien /ZDŠ -plastové okná /

a> Stiahnuté: 212x | 01.01.2012

Príloha č. 1 k Výzva na predkladanie ponúk - Nákres a počet okien /ZDŠ- plastové okná /

a> Stiahnuté: 195x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk. / ZDŠ- plastove okná/

a> Stiahnuté: 270x | 01.01.2012

Informácia o výsledku vyhodnotenia predložených ponúk

a> Stiahnuté: 222x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk na opravu strechy kuchyne MŠ

a> Stiahnuté: 211x | 01.01.2012

Súpis prác na rekonštrukciu strechy kuchyne MŠ I.

a> Stiahnuté: 190x | 01.01.2012

Rekonštrukcia strechy PZ.

a> Stiahnuté: 199x | 01.01.2012

Rekonštrukcia miestnej kom. - Slepá ul..

a> Stiahnuté: 185x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk na výmenu okien / Príloha č.1 /

a> Stiahnuté: 195x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk na výmenu okien / Príloha č.2/

a> Stiahnuté: 233x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk na výmenu okien na budove OcÚ

a> Stiahnuté: 189x | 01.01.2012

Stránka