Obsah

Verejné obstarávanie 

Zákazky

2012
Nákres_a_počet_okien.-vchod dverí /Zš mad/

a> Stiahnuté: 98x | 01.01.2012

Technická_špecifikácia_okien-vchodových dverí /Zš mad/

a> Stiahnuté: 123x | 01.01.2012

výzva_na_predloženie_cenovej_ponuky -Výmena okien a vchod. dverí /Zš mad/

a> Stiahnuté: 97x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk /Verejné osvetlenie /

a> Stiahnuté: 106x | 01.01.2012

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)

a> Stiahnuté: 102x | 01.01.2012

Informácia o výsledku vyhodnotenia predložených ponúk../ MŠ /

a> Stiahnuté: 101x | 01.01.2012

Rekonšrukcia strechy. MŠ 1

a> Stiahnuté: 109x | 01.01.2012

Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk – Tech. špecifikácia okien /ZDŠ -plastové okná /

a> Stiahnuté: 113x | 01.01.2012

Príloha č. 1 k Výzva na predkladanie ponúk - Nákres a počet okien /ZDŠ- plastové okná /

a> Stiahnuté: 96x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk. / ZDŠ- plastove okná/

a> Stiahnuté: 122x | 01.01.2012

Informácia o výsledku vyhodnotenia predložených ponúk

a> Stiahnuté: 111x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk na opravu strechy kuchyne MŠ

a> Stiahnuté: 114x | 01.01.2012

Súpis prác na rekonštrukciu strechy kuchyne MŠ I.

a> Stiahnuté: 82x | 01.01.2012

Rekonštrukcia strechy PZ.

a> Stiahnuté: 96x | 01.01.2012

Rekonštrukcia miestnej kom. - Slepá ul..

a> Stiahnuté: 78x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk na výmenu okien / Príloha č.1 /

a> Stiahnuté: 104x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk na výmenu okien / Príloha č.2/

a> Stiahnuté: 118x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk na výmenu okien na budove OcÚ

a> Stiahnuté: 89x | 01.01.2012

Mapa slepej ulice v ZK

a> Stiahnuté: 99x | 01.01.2012

Súpis prác pre stavbu na slepú ulicu v ZK.

a> Stiahnuté: 108x | 01.01.2012

Stránka