Obsah

Technické služby Zlaté Klasy s.r.o.

IČO :         52 740 790

Adresa :   Poštová ulica 550/1, 930 39 Zlaté Klasy

Konateľ :  Zoltán Horváth

e-mail :     tszks.r.o@gmail.com

tel:             0908 126 551