Obsah

Technické služby Zlaté Klasy s.r.o.

IČO :         52 740 790

Adresa :   Poštová ulica 550/1, 930 39 Zlaté Klasy

Konateľ :  Gejza Danis

e-mail :     tszks.r.o@gmail.com

tel:             0948 421 425