Obsah

REALIZUJEME

Exteriér

Terasy                                     Vonkajšie terasy                     Terasy pri dome                    

Terasy okolo bazéna              Chodníky                                Parkoviská                             

Spevnené plochy                    Oprava dlažby                        Kladenie obrubníkov, palisády

 Murované ploty                     Kamenné ploty                       Oporné múry

Okrasné ploty                         Pletivové ploty                       Terénne  práce

Finálna úprava pozemku        Vsakovačky                            Prípojky

Výkopové práce                     Úprava okolo domu               Úprava dvora

Maliarske a natieračské práce 

Cieľom našej práce je a vždy bude kvalita. Poradenstvom a predstavami zákazníka sa snažíme plniť ich individuálne potreby a predstavy. Spokojný zákazník je našou vizitkou.“ 

Poradíme Vám v oblasti farieb, v ich kombinácií či výbere, taktiež stierok, omietok či tapiet.

Konkrétne zabezpečujeme maľovanie stien a stropov, stierkovanie, lepenie tapiet, odstraňovanie starých náterov a tapiet...

Ďalej zabezpečujeme maľovanie fasád budov, zatepľovanie, nátery plotov a zábradlí, nátery drevených konštrukcií, nátery striech, podhľadov, ríms a odkvapov. Vykonávame protikorózne a ochranné nátery, nátery plechových výrobkov, armatúr, kovových konštrukcií, montáž sadrokartónu a stavebné práce malého rozsahu.

 Sadrokartonárske práce

V súčasnosti patrí sadrokartón medzi moderné trendy suchej výstavby. Zo sadrokartónu sa prakticky dá postaviť akákoľvek nenosná stena, priečka, strop alebo okrasný detail v interiéry. Vyhotovenie stien zo sadrokartónu ma znateľne veľa výhod v porovnaní s murovanými stenami. Rýchlosť montáže, lepšie akustické vlastnosti, prispôsobivosť a jednoduchá oprava. Sadrokartón znižuje náklady na omietky, nakoľko sa stierkuje iba tenkou vrstvou tmelu. Riešenia Vám vieme navrhnúť a zrealizovať presne podľa potreby využitia.

Doprava

ODVOZ ODPADU

 Našou činnosťou  je aj odvoz a likvidácia stavebného a iného odpadu.  Disponuje s kontajnermi   ktoré pristaví na Vami určené miesto a následne po naplnení odvezie na skládku.

Preprava materiálov AUTO S HYDRAULICKOU RUKOU

Nákladné auto s hydraulickou rukou je neodmysliteľnou súčasťou  každej firmy ktorá prepravuje stavebný materiál.  Vďaka tomu dokážeme odviesť  stavebný materiál, efektívne a bezpečne a uspokojiť aj tých najnáročnejších klientov

DOVOZ SYPKYCH MATERIÁLOV

 • Makadam rôznej frakcie
 • preprava piesku
 • preprava štrku a iného kameniva
 • prevoz škváry
 • prevoz zeminy
 • odvoz stavebnej sute
 • odvoz odpadu, likvidácia a uskladnenie odpadu

Zemné a výkopové práce   Rýpadlo-nakladač   NEW HOLLAND

Pod zemnými a výkopovými prácami rozumieme najmä činnosti ako: hrubé terénne úpravy, veľko-objemové presuny zeminy, kameniva a rôznych sypkých materiálov, úpravy terénu, navážky sypkých materiálov pod cestné komunikácie.

Prenájom rýpadlo-nakladač   NEW HOLLAND

Upratovacie služby

Ponúkame komplexné služby čistenia komunikácií (čistenie ciest, chodníkov, parkovacích plôch).
Čistotu komunikácií zabezpečujeme pomocou  vozového parku so špeciálnym zametacím strojom určenými na letné čistenie komunikácií.

Letná- zimná údržba

Našou dôležitou náplňou je starostlivosť o čistotu a zjazdnosť miestnych komunikácii počas celého roka.

Letná údržba komunikácii zahŕňa nasledovné činnosti:

 • ručné a strojové čistenie komunikácii a verejných plôch
 • ručné a strojové zametanie komunikácii a verejných plôch
 • kropenie komunikácii
 • ručné a strojové čistenie kanalizačných vpustí
 • čistenie komunikácii od lístia
 • celoročné kosenie plôch popri komunikáciách
 • ÚDRŽBA VEREJNEJ AJ SÚKROMNEJ ZELENE
 • LIKVIDÁCIA a ODVOZ KONÁROV
 • KOSENIE  TRÁVNIKOV V AKOMKOĽVEK TERÉNE 
 • PÍLENIE A OREZÁVANIE STROMOV V RIZIKOVÝCH PODMIENKACH
 • ARBORISTIKA (vybavenie povolenia zdarma)
 • ČISTENIE ŽLABOV A ZVODOV 

 

 

Pre tieto účely využívame rôzne dopravné a viacúčelové mechanizmy a stroje ako sú kropiče, zametacie autá, cisterny, malé dopravné multikáry a ďalšie.

Letnú údržbu komunikácii ponúkame obciam a mestám, ale aj priemyselným zákazníkom, obchodným reťazcom a mnohým ďalším podnikom na objednávku.

Zimná údržba komunikácii zahŕňa nasledovné činnosti:

 • strojové pluhovanie komunikácii, odstavných plôch, parkovísk a areálov
 • strojový posyp komunikácii, chodníkov, parkovísk a areálov
 • ručné dočisťovanie, odpratávanie a posyp komunikácii a chodníkov
 • frézovane snehu
 • odvoz snehu
 • dočisťovanie nedostupných miest
 • uskladnenie a zabezpečovanie posypového materiálu

Našou prioritnou úlohou pri údržbe komunikácii v zimnom období je odstraňovanie snehu, posyp šmykľavých ciest a chodníkov chemickým alebo fyzikálnym posypom tak, aby sme dbali na bezpečnosť cestnej premávky, zákonné predpisy, hospodárnosť a samozrejme na ochranu nášho životného prostredia.