Obsah

Spoločnosť sa zakladá vo verejnom záujme za účelom zabezpečenia výkonu potrieb obyvateľov obce Zlaté Klasy, rozvoja obce Zlaté Klasy a využívania miestnych ľudských , prírodných a iných zdrojov , ako aj výkonu poľnohospodárskej , obchodnej a inej hospodárskej činnosti za účelom podnikania.

Jediným spoločníkom spoločnosti je : Obec Zlaté Klasy, Poštová ulica 550/1, 930 39 Zlaté Klasy

Prvým konateľom spoločnosti je :  Gejza Danis, Sídlisko 130/14, 930 39 Zlaté Klasy

Prvými členmi dozornej rady sú :

Pavol Rigó, Veterná ulica 955/51, 930 39 Zlaté Klasy - predseda

Ján Rigó, Kolárska ulica 445/3, 930 39 Zlaté Klasy - člen

Karol Stojka , Krajná cesta 36/2, 930 39 Zlaté Klasy - člen

Zoltán Horváth, Čakanská cesta 158/25, 930 39 Zlaté Klasy - člen

Prvými členmi poradného výboru sú :

Patrik Botló, Za záhradami 834/12, 930 39 Zlaté Klasy - predseda

Patrik Tankó, Veterná ulica 935/11, 930 39 Zlaté Klasy - člen

Imrich Rigó, Obchodná 745/8, 930 39 Zlaté Klasy - člen

Oskar Šípoš, Viničná ulica 293/14, 930 39 Zlaté Klasy - člen

Marek Faluši, Obchodná ulica 725/3, 930 39 Zlaté Klasy - člen

zakladateľská listina