Obsah

 

OZNÁMENIE

 

 

 

Oznamujeme občanom, že občianske preukazy s pobytom Zlaté Klasy - Rastice sú neplatné.    Výmena týchto občianskych  preukazov na Polícií je bezplatná.

 

 

 

 

 

 

 

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Voľby do Európskeho parlamentu na území SR r. 2024

Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú sobotu 8. júna 2024 celý text

ostatné | 16. 2. 2024 | Autor:

Voľby prezidenta SR r. 2024

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v r. 2024 sa konajú v sobotu 23. marca 2024, deň konania druhého kola je sobotu 6. apríla 2024 celý text

ostatné | 18. 1. 2024 | Autor:

Referendum 2023

referendum 2023 celý text

ostatné | 9. 11. 2022 | Autor:

Utečenci

Aktuálne ,od 01.07.2022 platné predpisy - doprava pre utečencov celý text

ostatné | 15. 7. 2022 | Autor:

Voľby r.2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
voľby sa konajú dňa 29. októbra 2022 od 7.00 do 20.00 hod. celý text

ostatné | 21. 6. 2022 | Autor:

Vysporiadanie pozemkov pre MRK v obci Zlaté Klasy

Cieľom projektu je vysporiadať pozemky pod stavbami občanov z MRK , čím by sa zlepšila ich situácia v bývaní a ďalšieho budovania inžinierskych sieti a prístupových komunikácií. celý text

ostatné | 24. 1. 2022 | Autor:

Koronavírus

Aktuálne informácie o koronaviruse celý text

ostatné | 17. 9. 2021 | Autor:

dvojjazyčnosť

základy používania jazyka menšiny v úradnom styku celý text

ostatné | 2. 8. 2021 | Autor:

čiastočná uzávera Hlavnej ulice

od 01.07.2021 do 14.07.2021 bude čiastočne uzavretá Hlavná cesta od Stavebnín po Kostol celý text

ostatné | 6. 7. 2021 | Autor:

Zisťovanie HFCS

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2021 sa uskutoční v našej obci v mesiacoch júl až október 2021 celý text

ostatné | 30. 6. 2021 | Autor:

SODB 2021

sčítanie obyvateľov 2021 celý text

ostatné | 15. 2. 2021 | Autor:

Vývoz odpadov v roku 2021

Harmonogram vývozu odpadu v roku 2021 celý text

ostatné | 5. 1. 2021 | Autor:

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.06.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa § 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vlastníkov lesných pozemkov (ďalej len Zákon) a svoje podania nedoplnili a neopravili celý text

ostatné | 6. 10. 2020 | Autor:

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020

sčítanie bytov a domov je 1. fáza projektu - uskutoční sa v období od 1.júna 2020 do 12.februára 2021
sčítanie obyvateľov je 2. fáza projektu - uskutoční sa v období od 15. februára 2021 do 31.marca 2021 celý text

ostatné | 23. 9. 2020 | Autor:

Vývoz odpadov pre rok 2020

Manuál pre vývoz odpadov pre rok 2020 celý text

ostatné | 10. 7. 2020 | Autor:
kód

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.
celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor:

Koronavírus

preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v Slovenskej republike celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor:

Projekt MŠ - zmena dispozície budovy

Obec Zlaté Klasy v rámci Výzvy : OPLZ-PO6-SC612-2018-1
so špecifickým cieľom : zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve realizuje Projekt s názvom "Zmena dispozície budovy Materskej školy v obci Zlaté Klasy s- cieľom rozšírenia kapacít". celý text

ostatné | 30. 1. 2020 | Autor:

Projekt MOPS - obecná rómska hliadka

V rámci operačného programu Ľudské zdroje , pod názvom : Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Zlaté Klasy od 01.10.2019 je realizovaná obecná rómska hliadka.
Aktuálne prebieha II.fáza projektu 1/2022-3/202 celý text

ostatné | 24. 1. 2020 | Autor:

Výzva ZD a.s.

výzva spoločnosti Západoslovenskej distribučnej a.s., ktorá vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov , ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy celý text

ostatné | 8. 11. 2019 | Autor:

Voľby do NR SR v roku 2020

Voľby do NR SR v roku 2020 , dňa 29.02.2020 celý text

ostatné | 18. 10. 2019 | Autor:

ochrana obyvateľstva

Podľa výpisu z uznesenia č. 14/8 z 18.júna 2019 zo 14. rokovania Bezpečnostnej rady okresu Dunajská Streda vo veci ochrany obyvateľstva pred nebezpečnými látkami a pred všetkými ostatnými druhmi mimoriadnych udalostí , ktoré ohrozujú územný obvod Dunajská Streda, v rámci prípravy na civilnú ochranu obyvateľstva sú v prílohe metodické pomôcky celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor:

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky v roku 2019

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky v roku 2019 celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor:

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor:

Širokorozchodná železničná trať

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska a prepojením na územie Rakúska - zámer navrhovanej činnosti k najhliadnutiu je na Obecnom úrade Zlaté Klasy - 1. poschodie , č.d. 12. počas úradných hodín.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko MŽP SR do 21 dní od zverejnenia. celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor:

Návrh cestovného poriadku linky 0102408

Návrh cestovného poriadku linky 0102408 od 09.12.2018 k nahliadnutiu a k pripomienkovaniu celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor:

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 celý text

ostatné | 8. 8. 2018 | Autor:

Podmienky ochrany súkromia

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú transparentným a prehľadným spôsobom informácie podľa článku 13 a 14 GDPR Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“) príp. § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). celý text

ostatné | 8. 6. 2018 | Autor:

Ochrana osobných údajov

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. celý text

ostatné | 8. 6. 2018 | Autor:

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča celý text

ostatné | 4. 9. 2017 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná