Obsah

Kontakt

Adresa:
Obecný úrad Zlaté Klasy
Poštová ulica 550/1
930 39 Zlaté Klasy

IČO: 00 305 839

Samosprávny kraj: Trnavský
Okres: Dunajská Streda
Región: Dunajskostredský
Počet obyvateľov: 3742
Rozloha: 1196 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1352

Všeobecné informácie:

Podateľňa :  Eva Mucsková

Email: podatelna@obec.zlateklasy.sk

           eva.mucskova@obec.zlateklasy.sk

 

starosta obce: Marek Rigó

Email: starosta@obec.zlateklasy.sk

           marek.rigo@obec.zlateklasy.sk
Tel.: +421 31 59 12401
 

Prednosta: Zuzana Bothová

Email: prednosta@obec.zlateklasy.skzuzana.bothova@obec.zlateklasy.sk
Tel.: +421 31 59 12404

 

Informácie o napĺňaní webového sídla
Email: admin@zlateklasy.sk 

Sekretariát: 
Tel.: 031/ 59 12402
Fax: 031/ 569 23 94
Email: info@obec.zlateklasy.sk

Kompetencie:
Obec Zlaté Klasy je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).Stavebný úrad pre obec Zlaté Klasy je zriadený v Zlatých Klasoch ako spoločný stavebný úrad.

Úradné hodiny:

Pondelok:   7:30 - 15:00 hod.
Utorok: 7:30 - 12:00 hod.
Streda: 7:30 - 17:00 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:30 - 12:00 hod.

Obedňajšia prestávka: 12.00 - 12.30