Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo Zlaté Klasy 2014- 2018

Poslanci OZ:

    1.  Fördősová Judita, Mgr    

    2.  Horony Oskar      

    3.  Kiss Zsolt         

    4.  Lovász Vincent

    5.. Nagy Ján     

    6.  Pőcz Ibolya, Mgr.   

    7.  Pőcz Róbert    

    8.  Rajcsányi Jozef        

    9.  Oliver Stercel

  10.  Arnold Szabó

  11.  Ibolya Szikelová

Odborné komisie zriadené pri Obecnom zastupiteľstve

1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda komisie:  Szikelová Ibolya

Členovia

 •  Lovasz Vincent 
 •  Szabó Arnold

2. Komisia finančná a správy obecného majetku

Predseda komisie:         Fördősová Judita, Mgr.
Podpredseda komisie:  Horony Oskar


Členovia:

 • Pőcz Ibolya, Mgr.
 • Pőcz Robert
 • Rajcsányi Jozef
 • Stercel Olivér

3. Komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia

Predseda komisie:        
Podpredseda komisie:  Kiss Zsolt


Členovia:

 • Horony Oskar
 • Lovász Vincent   
 • Nagy Ján

4. Komisia školstva a kultúry,   mládeže a športu, sociálnych vecí

Predseda komisie:        Pőcz Ibolya ,Mg
Podpredseda komisie: Lovász Vincent


Členovia:

 • Fördősová Judita ,Mgr
 • Szabó Arnold
 • Rajcsányi Jozef
 • Pőcz Robert

 

5. Komisia výstavby a územného rozvoja

Predseda komisie:        Nagy Ján

Podpredseda komisie: Rajcsányi Jozef

Členovia                           

 • Horony Oskár
 • Kiss Zsolt
 • Pőcz Róbert
 • Stercel Oliver