Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo Zlaté Klasy 2018- 2022

VZDANIE SA MANDÁTU -vzdanie sa mandátu

Poslanci OZ:

    1.  Patrik Botló   

    2.  Gejza Danis      

    3.  Marek Falusi         

    4.  Zoltán Horváth

    5.. Maroš Kordoš     

    6.  Imrich Rigó   

    7.  Ján Rigó    

    8.  Pavol Rigó       

    9.  Karol Stojka

  10.  Oskar Šipoš

  11.  Patrik Tankó

 

Zástupca starostu :

Patrik Botló /od 01.11.2019/  - zástupca starostu

Odborné komisie zriadené pri Obecnom zastupiteľstve

1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda komisie:  Patrik Botló
Podpredseda :          Ján Rigó
Člen :                          Oskar Šípoš

2. Komisia finančná a správy obecného majetku

Predseda komisie:   Patrik Tankó     

 
Podpredseda :           Zoltán Horváth


Členovia:                    Patrik Botló

                                      Gejza Danis

                                      Marek Falusi

                                      Maroš Kordoš

                                      Imrich Rigó

                                      Ján Rigó

                                      Pavol Rigó                           

                                      Karol Stojka

                                      Oskar Šipoš

3. Komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia

Predseda komisie:    Imrich Rigó     
Podpredseda :            Karol Stojka
Členovia:                     Pavol Rigó

                                      Robert Rigó / z radov obyvateľov/

4. Komisia kultúry

Predseda komisie:   Gejza Danis      
Podpredseda :           Pavol Rigó 

Člen         :                    Ján Rigó, st./z radov obyvateľstav/

5. Komisia školstva

Predseda komisie:   Gejza Danis      
Podpredseda :           Maroš Kordoš

Člen:                            Patrik Botló       

6. Komisia mládeže a športu

Predseda komisie:   Ján Rigó      
Podpredseda:           Oskar Šípoš

Člen:                            Patrik Tankó

7. Komisia sociálnych vecí

Predseda komisie:   Marek Falusi      
Podpredseda :           Pavol Rigó

Člen:                             Maroš Kordoš             

8. Komisia výstavby a územného rozvoja

Predseda komisie:     Zoltán Horváth    
Podpredseda:              Maroš Kordoš

Člen:                               Patrik Tankó              

 

OBECNÁ   RADA

Maroš Kordoš

Gejza Daniš

Patrik Tankó

Imrich Rigó