Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo Zlaté Klasy 2022- 2026

Poslanci OZ:

    1.  Patrik Botló   

    2.  Gejza Danis      

    3.  Marek Falusi         

    4.  Mário Horváth

    5.  René Horváth   

    6.  Jozef Mészáros   

    7.  Ján Rigó    

    8.  Pavol Rigó       

    9.  Roland Rigó

  10.  Karol Stojka

  11.  Oskar Šipoš

Vzdanie sa mandátu  :

Roland Rigó , dňa 24.01.2023

Marek Falusi, dňa 08.02.2023

Jozef Mészáros, dňa 17.03.2023

  

Zástupca starostu : Patrik Botló - Pl-01/2023- IV.

 

Odborné komisie zriadené pri Obecnom zastupiteľstve

1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda komisie:  Patrik Botló
Podpredseda :          Ján Rigó
Člen :                          Oskar Šípoš

2. Komisia finančná a správy obecného majetku

Predseda komisie:   René Horváth    
Podpredseda :           Patrik Botló

Členovia :                   Mário Horváth                            

                                      Karol Stojka

3. Komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia

Predseda komisie:    Karol Stojka   
Podpredseda :            René Horváth
Členovia:                     Roland Rigó

4. Komisia kultúry

Predseda komisie:   Gejza Danis      
Podpredseda :           Mário Horváth 

Člen         :                    Mária Trenčíková/z radov obyvateľov/

5. Komisia školstva

Predseda komisie:   Gejza Danis      
Podpredseda :           Roland Rigó 
Členovia:                    René Horváth
                                      Ján Rigó

                                      Patrik Botló     

6. Komisia mládeže a športu

Predseda komisie:   Ján Rigó      
Podpredseda:           Oskar Šípoš

Člen:                            Mário Horváth

7. Komisia sociálnych vecí

Predseda komisie:   Marek Falusi      
Podpredseda :           Roland Rigó

Člen:                             Jozef Mészáros            

8. Komisia výstavby a územného rozvoja

Predseda komisie:     Roland Rigó   
Podpredseda:              René Horváth

Člen:                               Karol Stojka             

 

OBECNÁ   RADA

Jozef Mészáros

Mário Horváth

René Horváth