Obsah

Obecný úrad

Informujeme našich občanov , že na obecnom úrade je možnosť komunikovania v ústnom aj písomnom styku v jazyku národnostnej menšiny , t.j. v maďarskom jazyku.

Stránkové hodiny:
Pondelok: 8.00 – 14.30
Utorok: 8.00 – 11.30
Streda: 8.00 – 16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8.00 – 11.30
 
Obedňajšia prestávka: 12.00 - 12.30
  Kontakty na obecný úrad:
Telefón: +421 31 59 12 402
Fax: +421 31 569 23 94
e-mail: info@obec.zlateklasy.sk


Prednosta Obecného úradu:

Zuzana Bothová

Telefón:

+421 31 59 12 404

Fax: +421 31 569 23 94
e-mail:

info@obec.zlateklasy.sk

prednosta@obec.zlateklasy.sk

zuzana.bothova@obec.zlateklasy.sk

Sekretariát – podateľňa:

e-mail: eva.mucskova@obec.zlateklasy.sk

Podateľňa :  Eva Mucsková

e-mail: podatelna@obec.zlateklasy.sk
Tel.: 59 12 402

Oddelenie ekonomických činností:
Gabriela Sághyová

Tel.: 59 12 405
e-mail: gabriela.saghyova@obec.zlateklasy.skuctovnictvo@obec.zlateklasy.sk

Kristína Nagy /tohto času MD/

tel. 59 12 405
e-mail: kristina.nagy@obec.zlateklasy.sk

Oddelenie správy daní a majetku:
Claudia Oláhová, Mgr.

Tel.: 59 12 406
e-mail: dane@obec.zlateklasy.sk, claudia.olahova@obec.zlateklasy.sk 
 

Oddelenie evidencie obyvateľstva:
Anikó Mikócziová

Tel.: 59 12 403
e-mail: aniko.mikocziova@obec.zlateklasy.sk

Oddelenie personalistiky a miezd:
Alžbeta Tóthová

Tel.: 59 12 406
e-mail: alzbeta.tothova@obec.zlateklasy.sk , mzdy@obec.zlateklasy.sk

Matričný úrad:
Anikó Mikócziová

Tel.: 59 12 403
e-mail: matrika@obec.zlateklasy.sk

Matričný úrad

Stránkové hodiny:

Pondelok: 8.00 – 14.30
Utorok: 8.00 – 11.30
Streda: 8.00 – 16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8.00 – 11.30
 
Obedňajšia prestávka: 12.00 - 12.30

 Stavebný úrad

Ing. Eugen Hajdú
Sabina Tóthová

Telefón: +421 31 59 12 409
Fax: +421 31 569 23 94

vystavba@ssu.zlateklasy.sk 

 

Z dôvodu zrušenia Spoločného stavebného úradu so sídlom na Obecnom úrade v Zlatých Klasoch od 1.3.2023 stránkové hodiny budú na príslušných obecných úradoch nasledovne:

Obecný úrad Nový Život

PONDELOK:                        8:30 – 12:00               12:30 – 15:30

Obecný úrad Janíky

UTOROK:                             8:30 – 12:00               12:30-15:30

Obecný úrad Zlaté Klasy

STREDA:                               8:30 – 12:00               12:30-15:30    

 

 

A nagymagyari Közös építészeti hivatal megszűnése miatt 2023. március 1-től az érintett önkormányzati hivatalok ügyfélfogadása a következők:

Községi hivatal Illésháza

HÉTFŐ:                                 8:30 – 12:00               12:30 – 15:30

Községi hivatal Jányok

KEDD:                                   8:30 – 12:00               12:30-15:30

Községi hivatal Nagymagyar

SZERDA:                              8:30 – 12:00               12:30-15:30

 

 

      

Terénna sociálna práca :       

Obecný úrad  - prízemie kancelária č.2   

Terénny sociálny pracovník : Mgr. Martin Rigó

tel.číslo : 03159 12 408
email:     tsp@tsp.zlateklasy.sk 

Terénny pracovníci:  Eva Falušiová

tel číslo : 03159 12 408

Stránkové hodiny:

  Pondelok: 8.00 – 14.30
  Utorok:

8.00 – 14.30

  Streda: 8.00  - 16.00
  Štvrtok:

8.00 -  14.30

  Piatok: 8.00 – 11.30
 
Obedňajšia prestávka: 12.00 - 12.30