Obsah

 

Názov projektu : Riešenie migračných výziev v obci Zlaté Klasy

Cieľ : Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Nenávratný finančný príspevok : 39 000,- €

Poskytovateľ  : Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Prijímateľ : Obec Zlaté Klasy

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 Integrovaný regionálny operačný program