Obsah

 

Národný projekt - Terénna sociálna práca a kominitné centrá

realizuje IMPLEA

Spolu pre komunity

Trvanie projektu : august 2023- január 2029

ITMS2014+ : 401405DNJ6

Financované Európskou úniou                                           Program SLOVENSKO