Obsah

Územný plán obce - PHSR

Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy -Priloha-2

2017-04-10-121101-Priloha_2.pdf Stiahnuté: 208x | 10.04.2017

Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy -Priloha-3

2017-04-10-121303-Priloha_3.pdf Stiahnuté: 316x | 10.04.2017

Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy-Priloha-4

2017-04-10-121519-Priloha_4.pdf Stiahnuté: 530x | 10.04.2017

Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy-Priloha-5

2017-04-10-121844-Priloha_5.pdf Stiahnuté: 218x | 10.04.2017

Stránka