Tartalom

Dokumentumok

Dokumentumok

Kalendár vývozu 2017

Kalendár vývozu 2017.pdf Letöltve: 64x | 22.10.2017

Nakladanie s odpadmi

Nakladanie s odpadmi.docx Letöltve: 65x | 22.10.2017

Okresný úrad DS - Rozhodnutie

Okresný úrad DS - Rozhodnutie.pdf Letöltve: 72x | 22.10.2017

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente.pdf Letöltve: 60x | 22.10.2017

Program odpadového hospodárstva združenie obcí horného Žitného Ostrova

Program odpadového hospodárstva združenie obcí horného Žitného Ostrova.pdf Letöltve: 59x | 22.10.2017

Územný plán -Zmeny a doplnky - Záväzná časť

Územný plán -Zmeny a doplnky - Záväzná časť.pdf Letöltve: 74x | 22.10.2017

ZaD 1 Širšie vzťahy

ZaD 1 Širšie vzťahy.pdf Letöltve: 68x | 22.10.2017

ZaD 2 Komplexný výkres

ZaD 2 Komplexný výkres.pdf Letöltve: 87x | 22.10.2017

ZaD 5 Pôdny fond

ZaD 5 Pôdny fond.pdf Letöltve: 66x | 22.10.2017

ZaD 7 Regulácie, VPS

ZaD 7 Regulácie, VPS.pdf Letöltve: 64x | 22.10.2017

Zber plastov- leták

Zber plastov- leták.docx Letöltve: 55x | 22.10.2017

Stránka

  • 1