Tartalom

Kultúra

Helyi művelődési központ 
Föutca 24.
Felelős személy : Nyársik Tibor 
tel. kontakt: +421 31 569 23 47

e-mail: tibor.nyarsik@obec.zlateklasy.sk

Roma művelődési központ
Mező utca 12.

 

NaKK-Nagymagyari Kulturális Közösség

Beszámoló a 2016-os évről

A 2016-os évben megvalósult rendezvények egy  széleskörű összefogás eredményeként jöttek létre. Köszönet illeti a község önkormányzatát, az önkéntes segítőtársakat, a helyi klubokat, iskolákat, vállalkozókat és mindenkit aki a rendezvényeken való részvéttel támogatta a helyi kultúrát.

Január

Újévi hangverseny

A 2016-os év nyitórendezvényeként a Skuta művészházaspár, Nóra és Miklós zongorahangversenyt adott a nagymagyari művelődési házban. A koncert időpontja  január 10. vasárnap volt. A klasszikus zeneszerzők –J.S. Bach, W.A.Mozart, L.v.Beethoven,  F.Liszt művei mellett teret kapott a kortárs zene is. Skuta Nóra előadásában elhangzott a Bécsben élő fiatal zeneszerző Alexandra Karastoyanova – Hermentin Lintarys című műve. A hangverseny érdekessége volt, hogy az egyes zenedarabok között a művészek történeteket meséltek az alkotókról és az elhangzott művekről. A szép számú nézőközönség lélekben feltöltődve tért haza.

A rendezvény támogatója: Nagymagyar község

       Március

Az 1848/49-es szabadságharc

A magyar forradalom és szabadságharc hőseire március 15-én emlékezett a hálás utókor. Az alapiskolában kezdődött a megemlékezés – a diákok a történelmi események rövid összefoglalását zenés – verses összeállításként adták elő. Az ünnepi műsor elhangzása után a szép számmal megjelent nézőközönség „belekóstolhatott a reformkor ízeibe“ - megkóstolta a Pozsonyból Palugyay Jakab vendéglőjébőĺ hódító útjára indult Kossuth-kiflit. Szellemi és testi útravalóval felvértezve indult az emlékezők csoportja a helyi katolikus temetőbe, ahol Pósa Lajos Haza című versének elhangzása után megkoszorúzta az itt nyugvó honvédhadnagy Leszkay Károly sírját.

 

Augusztus

VI.NAPközis tábor

A VI. NAPközis tábor 2016 augusztus 1-től  5-ig tartott. A résztvevő gyerekek létszáma 48, életkoruk 5 és 14 év között volt. Az önkéntes segítők száma 6, ők a pedagógiai felügyeletet biztosították. A tábor helyszíne a Magyar Tannyelvű Alapiskola volt, a programok nagyobbik része, a foglalkozások itt zajlottak. A tábornyitás 7 órakor a zárás 17 órakor volt. A heti programba elsősorban a szórakoztatóan oktató - nevelő tevékenységek lettek besorolva, természetesen tekintettel a résztvevők életkorára.

A részeletes program a következő volt:

Hétfő- ismerkedés, sportjátékok - tekézés, ebéd, kézműves foglalkozások: nemezelés, fafaragás, korongozás

Kedd - egésznapos autóbusz kirándulás Pozsonyba. Délelőtt az I. világháború emlékhelyének a katonai temetőnek a meglátogatása Ligetfaluban, majd a K85-ös II. világháborús katonai óvóhely megtekintése. Az ebéd szintén Pozsonyban volt, utána bobozás a Kolibán található nyári bobpályán.

Szerda - délelőtt táncházat és népviselet bemutatót tartottak a Dunaág néptáncműhely táncosai. Ebéd után csapatjáték volt  a kultúrházban, majd futbal a fiúknak - a lányok pedig modern táncot tanultak.

Csütörtök - Izsa-i kirándulás, tárlatvezetés volt a falumúzeumban, a római-kori katonai tábor – Kelemantia megtekintése. Az ebédet a Bokros tanya biztosította, délután fakultatív program keretében kézműves foglalkozás és állatsimogatás volt. Péntek: karate bemutatón és közös edzésen vettek részt a gyerekek, majd ebéd után kincskeresés volt a község egész területén. A tábor zárásaként kvízjátékban mérték össze a csapatok a megszerzett ismeretek tartósságát.

A tábor támogatói voltak: KCSSZ, BGA zrt., Nagymagyar község,BSC Slovakia s.r.o., Úszori pékség

Népi mesterségek bemutatója

Forgácsok III- címmel népi mesterségek és szokások

bemutatója volt a nyár folyamán. A foglalkozások keretében a gyerekek megismerkedtek a fafaragással, korongozással, népi viseletekkel és táncokkal. A rendezvénysorozat lezárásaként szeptember 30-án a kultúrházban fellépett a Kuttyomfitty társulat a Magyar tánctár című műsorával. A tánc, mint a mozgáskultúra egyik vállfajának a kialakulását mutatták be változatos módon az alapiskola felsőtagozatos diákjainak.

A rendezvény támogatója a kormányhivatal nemzetiségi osztálya volt.

Szeptember

 

Kiállítás

Párbeszéd címen szeptember 30-tól október 10-ig kiállítás volt a helyi kultúrházban. A kiállítás vezérfonala utalt a címre, hiszen a két alkotó művészi párbeszéde a  kiállított  műveken keresztül folyt. Az egyikük Ondrej Kubalec nagymagyari amatőr fafaragó, a másik pedig Boris Moťovský pozsonyi illetőségű festőművész  volt. A kiállításon a váltakozóan elhelyezett szobrok és képek hűen tükrözték alkotóik belső világát. A megnyitón Elena Mazúrová kurátor méltatta a műveket, melyeket Jozef Beňo gitárjátékát hallgatván szemléltek meg a látogatók. A kiállítást az egyéni látogatókon kívül megnézték a helyi művészeti alapiskola diákjai is.

A rendezvény támogatója a kormányhivatal nemzetiségi osztálya volt, Nagymagyar község a helyszínt biztosította.

Az eseményről a Felvidék.ma hírportál is tájékoztatott.

 

Október

 

Keresztszentelés

A Fűszögben a régi Csicsay kocsma mellett álló keresztet eredetileg Mózes Istvány állíttatta  1878-ban testvére Sándor emlékére. Ezen felül pénzt adományozott az egyháznak, hogy gazdálkodjon vele, és szükség esetén ebből javíttasa a keresztet.

A régi kereszt fáján látható vésés alapján 1932-ben került sor felújításra.

A második felújítás 2016 második felében történt meg. A kezdeményező a Nagymagyari Kulturális Közösség volt. Sikerült szép számban támogatókat szerezni, akik nem csak munkájukkal, hanem pénzadománnyal is e nemes ügy melléálltak.

 A Kereszt utcán álló fakereszt felújításában segítséget nyújtó személyek és szervezetek - önkéntesek és adományozók:

Iparosok testülete:– az alap kiásásánál segítettek, a  vasazást, betonozását végezték el. Végig figyelemmel kísérték a munkálatokat, ezen felül még pénzadománnyal –is  támogatták a felújítást.

Nagy Zoltán és Kornélia vállalkozók – a kereszt faanyaga, az elkészült kereszt       ideszállítása,  a parkosítás elvégzése: növények, fakéreg, gyepszőnyeg vásárlása, ültetés

Kubalec Ondrej asztalosmester – a kereszt elkészítése, lakkozása,

Dolán György festőművész – Jézus alakjának vázlata, festése

Kállay János építészmérnök– a betonozás statikai tervének kidolgozása

Polgármester és a képviselőtestület – az anyagi kiadásokhoz való hozzájárulás a község költségvetéséből 

Fedop vállalat - az alap vas konstrukciójának elkészítése, Jézus alakjának kivágása, a vas és pléh anyag biztosítása, szegélykövek biztosítása és lerakása

Pőcz Pál vállalkozó – szakmai felügyelet,  tervezés,  szállítás

Az új kereszt felszentelésének időpontja 2016. október 2., vasárnap volt.  A   délutáni litánia végeztével a templomból a hívek  elindultak a kereszthez. A körmenet élén  az iparos testület lámpásait és zászlóját vivő iparosok vonultak.  A szertartást  Naszvadi Sándor esperesplébános vezette.  A keresztnél Myavec Pál somorjai  esperesplébános mondott szentbeszédet. A szertartáson részt vett Nemes Attila illésházi plébános, és a somorjai káplán. Az új kereszt felszentelésén a nagymagyari lakosokon kívül szép számban voltak jelen  a környező falvakból is.

Ez a ritka és emlékezetes ünnep meghitt kis vendégséggel zárult a községháza tanácstermében. A felújításban segítséget nyújtó egyének és szervezetek képviselőinek közös uzsonna keretében köszönte meg  a támogatást Pőcz Ibolya a Nagymagyari Kulturális közösség elnöke. A finom ételt és italt Nagy Kornélia és családja biztosította.

Aradi vértanúk

A magyar történelem emlékezetes - dicső vagy éppen szomorú eseményeiről évről-évre megemlékezik a község lakossága. A nemzeti gyásznap október 6-a sem múlt el ünnepi műsor nélkül. Miután az alapiskola diákjai előadták a 48/49-es szabadságharcra, az aradi vértanúkra emlékező összeállításukat, a résztvevő lakosok elsétáltak a katolikus temetőbe, elénekelték a himnuszt, majd megkoszorúzták Leszkay Károly sírját.

Az 56-os forradalom

Az újkori szabadságharc kitörése és fiatal hőseinek bátorsága, elszántsága előtt tisztelgett a község lakossága. 60 évvel ezelőtt a pesti srácok nem tűrték tovább a komunista rezsim elnyomását és szembefordultak az akkori hatalommal. Sajnos a szovjet katonai segítségnek „köszönhetően“ a forradalom leverése után a megtorlás nehéz és kemény időszaka következett. A bátor hősök emlékére az országzászlónál 60 darab pislákoló mécses írta be a szívekbe az 1956-os évszámot. Az ünnepségen Fördős Andrea előadásában elhangzott  Örkény István egypercese a Fohász Budapestért.

Az eseményről a Felvidék.ma hírportál is számot adott.

November

Felvidéki saga

Szomolai Tibor felvidéki – mátyusföldi íróval találkoztak az olvasók a helyi kultúrházban. Előadásának címe a  Nehéz a Felvidéken magyarnak lenni? Kérdés volt, és ezt a gondolatot járta körül a saját, valamint felmenői életén keresztül. Fő művében a Felvidéki ságában részeletes és tanulságosan mutatja be a magyar sorsot a történelem zűrzavaros és ritkábban nyugalmasabb időszakaiban. Az író-olvasó találkozó könyvei dedikálásával ért véget.

A rendezvényt Nagymagyar község támogatta.

December

Mikulás

December 5-én meglátogatta a község gyerekeit a Mikulás. Lovas kocsin jött a segítő angyalkájával és a sok-sok mikulás-csomaggal. A két krampusz már nem is fért fel a kocsira, kénytelenek voltak gyalogosan követni őket. A több mint száz gyerek türelmesen várta az iskolaudvaron, hogy megkapja a neki szánt ajándékot. Ebben az évben a Mikulás a egy meglepetéssel is készült, hozott egy tombola ajándékot, egy plüsskutyát, amit az egyik szerencsés kisgyerek kapott meg. Már majden teljesen besötétedett, mikor Mikulásék elindultak hazafelé.

A rendezvényt Nagymagyar község támogatta.             

Ádventi hagverseny

Az ádventi időszakban december 11-én vasárnap

a katolikus templomban fellépett a somorjai Híd vegyeskar. A zeneirodalom csodálatos karácsonyi ihlatésű műveiből adtak elő egy csokorra valót. Szépen megtelt a templom, minden korosztály képviseltette magát a gyerekektől az idősekig. Bár a templom levegője kissé hűvös, szinte elröppent az-az egy óra a kellemes zene hallgatása közben. A kórus tagjai a fellépés után baráti vendéglátásban részesültek, terített asztal, meleg tea, uzsonna várta őket.

A rendezvényt Nagymagyar község támogatta.

Karácsonyi kézműves műhely

A téli karácsonyi szünet előtti szerdán, december 19-én kellemes fűszeres illatokkal telt meg az alapiskola folyosója. Ekkor volt ugyanis a hagyományos karácsonyi kézműves játszóház. A gyerekek (többüknek a szülei is) karácsonyfadíszeket, betlehemet, ajándékkártyákat készítettek. A finom illatot pedig a frissen sült ostya és a mézeskalács ontotta. A gyerekek élményekkel és ajándékokkal telve mentek haza.   

A rendezvényt Nagymagyar község támogatta.