Obsah

Obecná polícia

Sídlo :        Hlavná 777,  Zlaté KLasy

Kontakt :   0902 229 734

e-mail: info@op.zlateklasy.sk

 

              PROJEKT MOPS - obecná rómska hliadka 

plagat - MOPS

Názov projektu : Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Zlaté Klasy

Názov operačného programu : Operačný program Ľudské zdroje

ITMS kód projektu :   312051V66

Miesto realizácia projektu  : Obec Zlaté Klasy

Časový rámec realizácie projektu : 01.10.2019 – 30.04.2021

Rozpočet projektu : COV – 206.012,80 €  , NFP – 195.712,16 €

Cieľ projektu : zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť MRK