Obsah

Dokumenty

Dokumenty

Kalendár vývozu 2017

Kalendár vývozu 2017.pdf Stiahnuté: 443x | 22.10.2017

Nakladanie s odpadmi

Nakladanie s odpadmi.docx Stiahnuté: 389x | 22.10.2017

Okresný úrad DS - Rozhodnutie

Okresný úrad DS - Rozhodnutie.pdf Stiahnuté: 811x | 22.10.2017

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente.pdf Stiahnuté: 495x | 22.10.2017

Program odpadového hospodárstva združenie obcí horného Žitného Ostrova

Program odpadového hospodárstva združenie obcí horného Žitného Ostrova.pdf Stiahnuté: 462x | 22.10.2017

Územný plán -Zmeny a doplnky - Záväzná časť

Územný plán -Zmeny a doplnky - Záväzná časť.pdf Stiahnuté: 1,034x | 22.10.2017

ZaD 1 Širšie vzťahy

ZaD 1 Širšie vzťahy.pdf Stiahnuté: 662x | 22.10.2017

ZaD 2 Komplexný výkres

ZaD 2 Komplexný výkres.pdf Stiahnuté: 465x | 22.10.2017

ZaD 5 Pôdny fond

ZaD 5 Pôdny fond.pdf Stiahnuté: 438x | 22.10.2017

ZaD 7 Regulácie, VPS

ZaD 7 Regulácie, VPS.pdf Stiahnuté: 416x | 22.10.2017

Zber plastov- leták

Zber plastov- leták.docx Stiahnuté: 429x | 22.10.2017

Zber plastov 2018

Zber plastov leták 2018.docx Stiahnuté: 1,804x | 02.01.2018

Komunitný plán - priority

Kom.plán -Priority(úradná tabuľa).docx Stiahnuté: 334x | 27.06.2019

Vyhlásenie KP

Vyhlásenie KP.pdf Stiahnuté: 11x | 31.05.2024

Stránka

  • 1