Obsah

Dokumenty

Dokumenty

Kalendár vývozu 2017

Kalendár vývozu 2017.pdf Stiahnuté: 270x | 22.10.2017

Nakladanie s odpadmi

Nakladanie s odpadmi.docx Stiahnuté: 232x | 22.10.2017

Okresný úrad DS - Rozhodnutie

Okresný úrad DS - Rozhodnutie.pdf Stiahnuté: 421x | 22.10.2017

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente.pdf Stiahnuté: 271x | 22.10.2017

Program odpadového hospodárstva združenie obcí horného Žitného Ostrova

Program odpadového hospodárstva združenie obcí horného Žitného Ostrova.pdf Stiahnuté: 263x | 22.10.2017

Územný plán -Zmeny a doplnky - Záväzná časť

Územný plán -Zmeny a doplnky - Záväzná časť.pdf Stiahnuté: 417x | 22.10.2017

ZaD 1 Širšie vzťahy

ZaD 1 Širšie vzťahy.pdf Stiahnuté: 354x | 22.10.2017

ZaD 2 Komplexný výkres

ZaD 2 Komplexný výkres.pdf Stiahnuté: 292x | 22.10.2017

ZaD 5 Pôdny fond

ZaD 5 Pôdny fond.pdf Stiahnuté: 260x | 22.10.2017

ZaD 7 Regulácie, VPS

ZaD 7 Regulácie, VPS.pdf Stiahnuté: 240x | 22.10.2017

Zber plastov- leták

Zber plastov- leták.docx Stiahnuté: 248x | 22.10.2017

Zber plastov 2018

Zber plastov leták 2018.docx Stiahnuté: 988x | 02.01.2018

Komunitný plán - priority

Kom.plán -Priority(úradná tabuľa).docx Stiahnuté: 136x | 27.06.2019

Stránka

  • 1