Obsah

Dokumenty

Dokumenty

Kalendár vývozu 2017

Kalendár vývozu 2017.pdf Stiahnuté: 92x | 22.10.2017

Nakladanie s odpadmi

Nakladanie s odpadmi.docx Stiahnuté: 89x | 22.10.2017

Okresný úrad DS - Rozhodnutie

Okresný úrad DS - Rozhodnutie.pdf Stiahnuté: 100x | 22.10.2017

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente.pdf Stiahnuté: 94x | 22.10.2017

Program odpadového hospodárstva združenie obcí horného Žitného Ostrova

Program odpadového hospodárstva združenie obcí horného Žitného Ostrova.pdf Stiahnuté: 86x | 22.10.2017

Územný plán -Zmeny a doplnky - Záväzná časť

Územný plán -Zmeny a doplnky - Záväzná časť.pdf Stiahnuté: 114x | 22.10.2017

ZaD 1 Širšie vzťahy

ZaD 1 Širšie vzťahy.pdf Stiahnuté: 99x | 22.10.2017

ZaD 2 Komplexný výkres

ZaD 2 Komplexný výkres.pdf Stiahnuté: 118x | 22.10.2017

ZaD 5 Pôdny fond

ZaD 5 Pôdny fond.pdf Stiahnuté: 91x | 22.10.2017

ZaD 7 Regulácie, VPS

ZaD 7 Regulácie, VPS.pdf Stiahnuté: 90x | 22.10.2017

Zber plastov- leták

Zber plastov- leták.docx Stiahnuté: 79x | 22.10.2017

Zber plastov 2018

Zber plastov leták 2018.docx Stiahnuté: 172x | 02.01.2018

Stránka

  • 1