Obsah

O obci

Obec Zlaté Klasy sa nachádza na juhozápade Slovenska v hornej časti Žitného ostrova , je prirodzeným spádovým strediskom pre 10 okolitých obcí horného Žitného ostrova .Má vybudované kompletné služby , ako je školstvo , zdravotníctvo ,obchod, bankovníctvo a daľšie služby , ktoré využívajú nielen domáci ,ale taktiež aj obyvatelia priľahlých obcí - cca 12000 obyvateľov. Obec má okolo  3600 obyvateľov .  Obyvateľstvo sa skladá z maďarskej , slovenskej  a  rómskej  národnosti.  Prvá písomná zmienka o obcí je z roku 1237 Castrenses de Máger.  Etymologicky pochádza z názvu jedného madarsých kmeňov..  Obec sa v dalších rokoch spomína ako Magor v roku 1239, Magari v roku 1281 , Nogmagyar v roku 1352 . Egyházas -Magyar  v roku 1354 , Nagy- Magyar v roku 1773, Veľký Mager v roku 1927  , Rastice v roku 1948 . V roku 1960 sa vytvoril administratívny útvar  pod názvom Zlaté Klasy.     V stredoveku po prisídlení  nemeckého obyvateľstva sa zachoval aj názov Gross Magendorf. Popri Nemcov v tých časoch obec obývala i početná komunita židov..Rozvinuté  tu  bolo aj remeseľnictvo a obchod.   Obec má bohato zdokumentovaný hospodársky vývoj . Podľa zachovalých listín v roku 1239 obec patrila prešporskému hradu . Od roku 1355 patrila rodine Olgyaiovcov a v 14. storočí Dankházyovci vlastnili väčšinu majetkov. V roku 1495 kráľ ll.U Lászlo  prideluje majetok Pogány Péterovi a Vízközi Andrásovi.  V 16. storočí rodiny Csorba a Illésházy  .vlastnili väčšinu časť majetkov obce .    Od roku 1553 sa stáli vlastníkmi pôdy  z častí   " reholný rád Klarisieka "Pavlov rád " , ktorý sa udržali do konca 18. storočia .V roku 1676 Lipot l. odňal právo usporadúvať týždenné trhy . V roku 1699 obec získala titul vidiecke mestečko ( oppidum) aj s právom usporadúvať  trhy . V období Rákocziho povstania sa stretli v chotári obce na bojisku kuruci a cisárske vojská.   Najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou je rímsko-katolícky kostol nachádzajúci sa v strede obce . Bol postavený v rokoch 1885- 1886 v priebehu jedného roka . Kostol  má dľžku 32m ,šírku 20m a výška veže dosahuje 42 m a pozostáva z troch lodí. Malá časť pochádza zo starého románskeho kostola., ktorý bol zbúraný pri výstavbe terajšieho kostola. Nástenná maľba presbytéria pochádza z roku 1959 od p. Massányiho . Na území obce sa nachádzajú kríže , malé kaplnky a sochy so sakrálnou tematikou. Pri ceste smerom na obec Oldza sa nachádza malá kaplnka so sochou Panny Márie z Lourdesu .  Pred kostolom je socha Svätého Vendelína ako dobrého pastiera s nápisom na podstavci

" Prídte ku mne  všetci".

                                                           

                                                                   Otto   Csicsay              

                                                                   starosta obce