Obsah

Školstvo

Materské školy

MŠ I., Školská 785/4, 930 39 Zlaté Klasy

Riaditeľka: Bc. Simona Rigóová
Telefón: +421 31 569 21 10

e-mail: info@ms1.zlateklasy.sk  

FB: www.facebook.com/pages/Materská-škola-1-Zlaté-Klasy/282443865148392

MŠ II, Poľná 795/3, 930 39 Zlaté Klasy

Riaditeľka: Bc. Simona Rigóová
Telefón: +421 31 569 22 78

e-mail: info@ms2.zlateklasy.sk , 

Základné školy

Základná škola, Hlavná 25, 930 39 Zlaté Klasy

Riaditeľka: Mgr. Eva Danisová
Zástupkyňa: Ing. Andrea Bordášová
Telefón: +421 31 569 25 76

web: www.zszlateklasy.net
e-mail: skola@zszlateklasy.net

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 784/8, 930 39 Zlaté Klasy

Riaditeľka : Ing. Eva Csicsaiová
Zástupca :  Mgr. Csaba Bohák
Telefón: +421 31 569 23 67

Web : www.magyarisuli.sk
e-mail: zsvjm.zklasy@atlas.sk

Špeciálna základná škola, Čakanská cesta 800/1, 930 39 Zlaté Klasy

Riaditeľka: PaedDr. Gertrúda Farkašová
Telefón: +421 31 569 25 37

Web: www.skolavklasoch.edupage.org
e-mail: szszk@stonline.sk

Základná umelecká škola, Čakanská cesta 788/3 , 930 39 Zlaté Klasy

Riaditeľka: Eva Dolánová
Telefón: +421 31 569 24 90

e-mail: zus.zlateklasy@centrum.sk

Komisia školstva a kultúry,   mládeže a športu, sociálnych vecí

Predseda komisie: Gejza Daniš