Obsah

Šport

Komisia školstva a kultúry,   mládeže a športu, sociálnych vecí

Predseda komisie: Mgr. Pőcz Ibolya
Podpredseda komisie: Lovász Vincent

Športové kluby

  • Futbalový klub Zlaté Klasy (web: www.fkzlateklasy.sk)

  • Futbalový klub FC ROMA

  • Kolkársky klub

  • BOX klub