Obsah

 

Už 15. 2. 2021 sa začne Sčítanie obyvateľov aj v Zlatých Klasoch 👆

Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút. Sčítajte sa cez formulár na www.scitanie.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie.

👩‍💻 Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám pomohli so sčítaním sa. V prípade otázok zavolajte na obecný úrad na číslo 031/5912408 či na call centrum 02/20 92 49 19. Pretože aj Váš klik môže rozhodnúť.

Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu 🙂

Obecný úrad Zlaté Klasy

elektronické samosčítanie obyvateľov alebo ich sčítanie pomocou inej osoby, najmä blízkej osoby žijúcej s obyvateľom v jednej domácnosti sa realizuje        od 15.02.2021 do 31.03.2021

asistované sčítanie , tzn. sčítanie obyvateľov pomocou stacionárnych a mobilných asistentov sčítania sa realizuje najneskôr do 31.10.2021.

Ďalšie informácie :

https://www.youtube.com/channel/UC9WdsQsvutu6G9a9eOYeOTw

https://www.facebook.com/sodb2021

 

Pravidlá zákazu vychádzania platné od 27. januára do 2. februára

26. 01. 2021

Od 27. januára do 2. februára platia nové pravidlá zákazu vychádzania. Uznávať sa budú negatívne výsledky  PCR testov a antigénových testov.  Rozhodla o tom vláda na rokovaní 17. januára 2021.

Kde potrebujete negatívny test od 27. januára?

 • práca, pracovný pohovor a uzavretie pracovnej zmluvy,
 • pošta, banka, poisťovňa,
 • čistiareň odevov, opravovňa obuvi, trafika, optika, knižnica,
 • servis bicyklov, telekomunikačnej techniky, autoservis, STK, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet,
 • výdajné miesto obchodu, eshopu a zásielkovne,
 • orgán verejnej moci na úkon, ktorý sa nedá spraviť na diaľku,
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v okrese (výnimky majú deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ZŤP na vozíku, autisti, osoby s mentálnym postihnutím a osoby so zdravotným stavom neumožňujúcim vykonanie testu),
 • cesta na účel vycestovania do zahraničia a návratu späť,
 • cesta žiaka 2. stupňa ZŠ, SŠ a poslucháča do školy,
 • sprevádzanie dieťaťa do MŠ, žiaka a poslucháča do školy,
 • povolené hromadné podujatie. 

Kde sa dostanete aj bez negatívneho testu od 27. januára?

 • nákup a zaobstaranie nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode alebo obdobnom mieste (potraviny, lieky, drogéria, krmivo pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti a domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
 • lekár (vrátane sprevádzania blízkej osoby) a lekáreň,
 • testovanie na COVID-19,
 • pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,
 • starostlivosť o blízku osobu, ktorá je na to odkázaná,
 • vychádzka s dieťaťom do 3 rokov do 1 km od bydliska,
 • venčenie psa a mačky do 1 km od bydliska,
 • veterinárna starostlivosť,
 • cesta dieťaťa do MŠ a žiaka 1. stupňa ZŠ do školy,
 • cesta dieťaťa za rodičom alebo osobou s právom styku s dieťaťom (vrátane sprevádzajúcej osoby),
 • cesta pri striedavej osobnej starostlivosti o dieťa a na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • zdravotná vychádzka osoby nad 65 rokov alebo ZŤP na vozíku do 1 km od bydliska,
 • dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní,
 • súdne pojednávanie.

Kto môže vstupovať do priestorov prevádzok a úradov od 27. januára?

 • osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu na COVID-19 vykonaného od 18. januára,
 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o tom doklad nie starší ako tri mesiace,
 • osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 2. novembra do 17. januára,
 • osoba zaočkovaná proti COVID-19 aj druhou dávkou a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
 • seniori nad 65 rokov,
 • dieťa do 10 rokov,
 • osoba, ktorej zdravotný stav alebo kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu,
 • osoba so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím,
 • osoba so závažnou poruchou autistického spektra,
 • osoba s ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom,
 • onkologickí pacienti,
 • osoba, ktorá bola počas dní 18. januára až 26. januára v karanténe a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,
 • príslušník záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
 • vodiči nákladnej a autobusovej dopravy, piloti, členovia posádky lietadla a letecký personál, posádka v lodnej doprave, rušňovodiči, vozmajstri, vlakové čaty a obslužní pracovníci v železničnej doprave vstupujúci na Slovensko, ak územie SR  opustia do 48 hodín od vstupu.

 

 

ROZHODNUTIE

v súvislosti otvorenia MŠ v Zlatých Klasoch

rozhodnutie o otváranie škôlok

 

OZNÁMENIE

ZÁKAZ VYCHÁDZANIA PREDĹŽENÝ DO  24.01.2020

 

NA ZÁKLADE UZNESENIA VLÁDY SR č. 808 , počas trvania  zákazu vychádzania od 19.12.2020 do 24.01.2021 ,              Obecný úrad Zlaté Klasy nebude prijímať stránky,

budú sa vybavovať len nevyhnutné prípady : / úmrtie /

tel.: 031/5912402, mail : info@obec.zlateklasy.sk 

 

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK 808 sz. rendelete értelmében a kijárási tilalom idején 2020.12.19. és 2021.01.24. között a Nagymagyari községhivatalban nem lesz ügyfélfogadás, csak halaszthatatlan ügyben / halálozás /

tel: 031/5912402, mail: info@obec.zlateklasy.sk

Uznesenie Vlády SR 808

čiastka 38-2020

čiastka 26-2020

Uznesenie Vlády SR 804

lockdown od 19.12.2020

prevádzkové hodiny MO

pozitívny výsledok TS

 

 

 

PREVENTÍVNE OPATRENIA NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA NOVÉHO KORONAVÍRUSU V SR

podľa odporúčania MV SR

obmedziť organizáciu hromadných podujatí - spoločenských, kultúrnych aj športových podujatí

často umývať ruky mydlom a teplou vodou alebo prostriedkami na báze alkoholu

pri kašli a kýchaní si zakrývať ústa a nos vreckovkou alebo použiť rukáv , nie ruky 

linka tiesňového volania 112

operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 155

linka call centra Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede zriadená ohľadne koronavírusu pre náš okres 0910 459 200

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 0905 903 053

ďalšie odporúčania nižšie

Vedenie obce žiada obyvateľov , aby obmedzili návštevu obecného úradu a iných inštitúcií, a osobne ich navštívili v nevyhnutných prípadoch.

Treba uprednostniť telefonické a elektronické vybavovanie agendy.

 

 

OZNÁMENIE

Rekonštrukcia sociálnych miestnosti v Materskej škole I. v Zlatých Klasoch sa uskutočnilo za pomoci Maďarskej vlády     :     logo

 

 

                         OZNÁMENIE

Oznamujeme občanom, že občianske preukazy s pobytom Zlaté Klasy - Rastice sú neplatné.    Výmena týchto občianskych  preukazov na Polícií je bezplatná.

 

 

 

 

 

 

 

Správy

prvá
z 2
ďalší posledná

#

Dokončenie cesty a chodníka v Zlatých Klasoch

Dokončenie cesty a chodníka v Zlatých Klasoch celý text

ostatné | 5. 10. 2015 | Autor:
diplom

Obec Zlaté Klasy sa stala pilotným projektom SPORTTUBE Zdravá škola

Obec Zlaté Klasy sa stala pilotným projektom SPORTTUBE Zdravá škola celý text

ostatné | 15. 5. 2015 | Autor:

Virtuálny cintorín obce Zlaté Klasy

Virtuálny cintorín obce Zlaté Klasy.
Oznamujeme občanom, že naša obec má od roku 2014 zverejnené cintoríny na internete v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Virtuálny cintorín je umiestnený na portáli www.zlateklasy.sk
Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, príp. čísla hrobu, pozrieť si polohu hrobov na digitálnej mape cintorína, prezrieť si fotografie náhrobkov. K dispozícii sú údaje o dátumoch narodení, úmrtí informácie o platbách za hrobové miesta a uzavretých zmluvách. celý text

ostatné | 6. 10. 2014 | Autor:
prvá
z 2
ďalší posledná