Obsah

ROZHODNUTIE

v súvislosti otvorenia MŠ v Zlatých Klasoch

rozhodnutie o otváranie škôlok

 

OZNÁMENIE

ZÁKAZ VYCHÁDZANIA PREDĹŽENÝ DO  24.01.2020

 

NA ZÁKLADE UZNESENIA VLÁDY SR č. 808 , počas trvania  zákazu vychádzania od 19.12.2020 do 24.01.2021 ,              Obecný úrad Zlaté Klasy nebude prijímať stránky,

budú sa vybavovať len nevyhnutné prípady : / úmrtie /

tel.: 031/5912402, mail : info@obec.zlateklasy.sk 

 

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK 808 sz. rendelete értelmében a kijárási tilalom idején 2020.12.19. és 2021.01.24. között a Nagymagyari községhivatalban nem lesz ügyfélfogadás, csak halaszthatatlan ügyben / halálozás /

tel: 031/5912402, mail: info@obec.zlateklasy.sk

Uznesenie Vlády SR 808

čiastka 38-2020

čiastka 26-2020

Uznesenie Vlády SR 804

lockdown od 19.12.2020

prevádzkové hodiny MO

pozitívny výsledok TS

 

 

 

PREVENTÍVNE OPATRENIA NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA NOVÉHO KORONAVÍRUSU V SR

podľa odporúčania MV SR

obmedziť organizáciu hromadných podujatí - spoločenských, kultúrnych aj športových podujatí

často umývať ruky mydlom a teplou vodou alebo prostriedkami na báze alkoholu

pri kašli a kýchaní si zakrývať ústa a nos vreckovkou alebo použiť rukáv , nie ruky 

linka tiesňového volania 112

operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 155

linka call centra Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede zriadená ohľadne koronavírusu pre náš okres 0910 459 200

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 0905 903 053

ďalšie odporúčania nižšie

Vedenie obce žiada obyvateľov , aby obmedzili návštevu obecného úradu a iných inštitúcií, a osobne ich navštívili v nevyhnutných prípadoch.

Treba uprednostniť telefonické a elektronické vybavovanie agendy.

 

 

OZNÁMENIE

Rekonštrukcia sociálnych miestnosti v Materskej škole I. v Zlatých Klasoch sa uskutočnilo za pomoci Maďarskej vlády     :     logo

 

 

                         OZNÁMENIE

Oznamujeme občanom, že občianske preukazy s pobytom Zlaté Klasy - Rastice sú neplatné.    Výmena týchto občianskych  preukazov na Polícií je bezplatná.

 

 

 

 

 

 

 

Správy

prvá
z 2
ďalší posledná

diplom

Obec Zlaté Klasy sa stala pilotným projektom SPORTTUBE Zdravá škola

Obec Zlaté Klasy sa stala pilotným projektom SPORTTUBE Zdravá škola celý text

ostatné | 15. 5. 2015 | Autor:

Virtuálny cintorín obce Zlaté Klasy

Virtuálny cintorín obce Zlaté Klasy.
Oznamujeme občanom, že naša obec má od roku 2014 zverejnené cintoríny na internete v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Virtuálny cintorín je umiestnený na portáli www.zlateklasy.sk
Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, príp. čísla hrobu, pozrieť si polohu hrobov na digitálnej mape cintorína, prezrieť si fotografie náhrobkov. K dispozícii sú údaje o dátumoch narodení, úmrtí informácie o platbách za hrobové miesta a uzavretých zmluvách. celý text

ostatné | 6. 10. 2014 | Autor:
prvá
z 2
ďalší posledná