Obsah

Rozpočet 2023

návrh rozpočtu 2023 - príjmy

Návrh rozpočtu 2023- príjmy.pdf Stiahnuté: 9x | 29.11.2022

návrh rozpočtu 2023 - výdavky

Návrh rozpočtu 2023 - výdavky.pdf Stiahnuté: 8x | 29.11.2022

Rozpočet 2022

návrh rozpočtu 2022- príjmy

Návrh rozpočtu 2022-príjmy.pdf Stiahnuté: 91x | 28.02.2022

Návrh rozpočtu 2022- výdavky

Návrh rozpočtu 2022 - výdavky.pdf Stiahnuté: 67x | 28.02.2022

Rozpočet 2022- príjmy

Rozpočet 2022-príjmy.pdf Stiahnuté: 27x | 18.05.2022

Rozpočet 2022-výdavky

Rozpočet 2022- výdavky.pdf Stiahnuté: 32x | 01.06.2022

Záverečný účet rok 2021

Hodnotiaca správa 2021

Hodnotiaca správa 2021.pdf Stiahnuté: 34x | 07.07.2022

Záverečný účet rok 2021

Záverečný účet obce za rok 2021.pdf Stiahnuté: 25x | 07.07.2022

ZU rok 2021

ZU 2021.pdf Stiahnuté: 13x | 26.07.2022

Rozpočet 2021

RO č. 1/2021

1.ro.pdf Stiahnuté: 66x | 14.12.2021

rozpočet na rok 2021 - príjmy

Rozpočet 2021 - príjmy.pdf Stiahnuté: 115x | 21.04.2021

rozpočet na rok 2021 - výdavky

Rozpočet 2021 - výdavky.pdf Stiahnuté: 124x | 21.04.2021

Záverečný účet rok 2020

Záverečný účet rok 2020

Záverečný účet obce za rok 2020.doc Stiahnuté: 110x | 21.04.2021

Rozpočet 2020

návrh rozpočtu na rok 2020- príjmy

Návrh rozpočtu na rok 2020-príjmy.pdf Stiahnuté: 189x | 23.01.2020

návrh rozpočtu na rok 2020- výdavky

Návrh rozpočtu na rok 2020-výdavky.pdf Stiahnuté: 158x | 23.01.2020

plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.12.2020 - príjmy

Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.12 - príjmy.pdf Stiahnuté: 80x | 21.04.2021

plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.12.2020 - výdavky

Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.12.2020 - výdavky.pdf Stiahnuté: 51x | 21.04.2021

rozpočet 2020 - príjmy

Rozpočet na rok 2020, výhľad na rok 2021,2022-príjmy.pdf Stiahnuté: 132x | 17.02.2020

Rozpočet 2020- výdavky

Rozpočet na rok 2020, výhľad na rok 2021,2022-výdavky.pdf Stiahnuté: 122x | 17.02.2020

Rozpočtové opatrenie 1/2020- návrh

Rozpočtové opatrenia 1-2020-návrh.pdf Stiahnuté: 146x | 11.08.2020

Stránka