Obsah

Rozpočet 2023

návrh rozpočtu 2023 - príjmy

Návrh rozpočtu 2023- príjmy.pdf Stiahnuté: 68x | 29.11.2022

návrh rozpočtu 2023 - výdavky

Návrh rozpočtu 2023 - výdavky.pdf Stiahnuté: 52x | 29.11.2022

Rozpočet 2023- príjmy

Rozpočet 2023-príjmy.pdf Stiahnuté: 41x | 15.12.2022

Rozpočet 2023- výdavky

Rozpočet 2023- výdavky.pdf Stiahnuté: 56x | 15.12.2022

Záverečný účet rok 2022

Hodnotiaca správa 2022

Hodnotiaca správa 2022.pdf Stiahnuté: 14x | 19.06.2023

Záverečný účet rok 2022

Záverečný účet obce za rok 2022.pdf Stiahnuté: 11x | 19.06.2023

Rozpočet 2022

návrh rozpočtu 2022- príjmy

Návrh rozpočtu 2022-príjmy.pdf Stiahnuté: 128x | 28.02.2022

Návrh rozpočtu 2022- výdavky

Návrh rozpočtu 2022 - výdavky.pdf Stiahnuté: 110x | 28.02.2022

Rozpočet 2022- príjmy

Rozpočet 2022-príjmy.pdf Stiahnuté: 58x | 18.05.2022

Rozpočet 2022-výdavky

Rozpočet 2022- výdavky.pdf Stiahnuté: 67x | 01.06.2022

Rozpočtové opatrenie č.1/2022

Rozpočtové opatrenie č. 1-2022.pdf Stiahnuté: 30x | 02.01.2023

Záverečný účet rok 2021

Hodnotiaca správa 2021

Hodnotiaca správa 2021.pdf Stiahnuté: 63x | 07.07.2022

Záverečný účet rok 2021

Záverečný účet obce za rok 2021.pdf Stiahnuté: 56x | 07.07.2022

ZU rok 2021

ZU 2021.pdf Stiahnuté: 49x | 26.07.2022

Rozpočet 2021

RO č. 1/2021

1.ro.pdf Stiahnuté: 108x | 14.12.2021

rozpočet na rok 2021 - príjmy

Rozpočet 2021 - príjmy.pdf Stiahnuté: 148x | 21.04.2021

rozpočet na rok 2021 - výdavky

Rozpočet 2021 - výdavky.pdf Stiahnuté: 171x | 21.04.2021

Záverečný účet rok 2020

Záverečný účet rok 2020

Záverečný účet obce za rok 2020.doc Stiahnuté: 166x | 21.04.2021

Rozpočet 2020

návrh rozpočtu na rok 2020- príjmy

Návrh rozpočtu na rok 2020-príjmy.pdf Stiahnuté: 229x | 23.01.2020

návrh rozpočtu na rok 2020- výdavky

Návrh rozpočtu na rok 2020-výdavky.pdf Stiahnuté: 195x | 23.01.2020

Stránka