Obsah

Rozpočet 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 - výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019, návrh na rok 2020,2021 - výdavky.pdf Stiahnuté: 5x | 06.03.2019

Schválený rozpočet na rok 2019- príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019, návrh na rok 2020,2021- príjmy.pdf Stiahnuté: 3x | 06.03.2019

Záverečný účet rok 2018

Záverečný účet rok 2018 - návrh

Záverečný účet obce za rok 2018.pdf Stiahnuté: 2x | 06.03.2019

Rozpočet 2018

Čerpanie rozpočtu k 31.05.2018 - Príjmy

Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.5.2018 - príjmy.pdf Stiahnuté: 68x | 27.06.2018

Čerpanie rozpočtu k 31.05.2018 - výdavky

Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.5.2018 - výdavky.pdf Stiahnuté: 59x | 27.06.2018

Čerpanie rozpočtu k 31.08.2018 - príjmy

Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.8.2018-príjmy.pdf Stiahnuté: 38x | 14.09.2018

Čerpanie rozpočtu k 31.08.2018 - výdavky

Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.8.2018-výdavky.pdf Stiahnuté: 35x | 14.09.2018

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 - príjmy

Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 - príjmy.pdf Stiahnuté: 3x | 06.03.2019

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 - výdavky

Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 - výdavky.pdf Stiahnuté: 4x | 06.03.2019

Rozpočet 2018 - výdavky

Schválený rozpočet 2018 - výdavky.pdf Stiahnuté: 67x | 23.04.2018

Rozpočet 2018 -príjmy

Schválený rozpočet 2018 - príjmy.pdf Stiahnuté: 59x | 23.04.2018

Rozpočtové opatrenia 2018

NÁVRH RO č.2/2018

návrh rozp. opatr. 2-2018.pdf Stiahnuté: 52x | 27.06.2018

RO č. 1/2018

Rozpočtové opatrenie č.1-2018.pdf Stiahnuté: 48x | 23.04.2018

RO č.3/2018

Rozpočtové opatrenie 3- 2018.pdf Stiahnuté: 28x | 04.10.2018

Záverečný účet obce rok 2017

Čerpanie rok 2017

Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.12.2017.xlsx Stiahnuté: 68x | 08.06.2018

Hodnotiaca správa

Hodnotiaca správa 31.12.2017.pdf Stiahnuté: 49x | 08.06.2018

Záverečný účet rok 2017

Záverečný účet obce za rok 2017.doc Stiahnuté: 50x | 08.06.2018

Stránka

  • 1