Obsah

Rozpočet 2022

návrh rozpočtu 2022- príjmy

Návrh rozpočtu 2022-príjmy.pdf Stiahnuté: 60x | 28.02.2022

Návrh rozpočtu 2022- výdavky

Návrh rozpočtu 2022 - výdavky.pdf Stiahnuté: 38x | 28.02.2022

Rozpočet 2022- príjmy

Rozpočet 2022-príjmy.pdf Stiahnuté: 8x | 18.05.2022

Rozpočet 2022-výdavky

Rozpočet 2022- výdavky.pdf Stiahnuté: 13x | 01.06.2022

Rozpočet 2021

RO č. 1/2021

1.ro.pdf Stiahnuté: 52x | 14.12.2021

rozpočet na rok 2021 - príjmy

Rozpočet 2021 - príjmy.pdf Stiahnuté: 95x | 21.04.2021

rozpočet na rok 2021 - výdavky

Rozpočet 2021 - výdavky.pdf Stiahnuté: 109x | 21.04.2021

Záverečný účet rok 2020

Záverečný účet rok 2020

Záverečný účet obce za rok 2020.doc Stiahnuté: 63x | 21.04.2021

Rozpočet 2020

návrh rozpočtu na rok 2020- príjmy

Návrh rozpočtu na rok 2020-príjmy.pdf Stiahnuté: 175x | 23.01.2020

návrh rozpočtu na rok 2020- výdavky

Návrh rozpočtu na rok 2020-výdavky.pdf Stiahnuté: 138x | 23.01.2020

plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.12.2020 - príjmy

Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.12 - príjmy.pdf Stiahnuté: 61x | 21.04.2021

plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.12.2020 - výdavky

Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.12.2020 - výdavky.pdf Stiahnuté: 34x | 21.04.2021

rozpočet 2020 - príjmy

Rozpočet na rok 2020, výhľad na rok 2021,2022-príjmy.pdf Stiahnuté: 113x | 17.02.2020

Rozpočet 2020- výdavky

Rozpočet na rok 2020, výhľad na rok 2021,2022-výdavky.pdf Stiahnuté: 107x | 17.02.2020

Rozpočtové opatrenie 1/2020- návrh

Rozpočtové opatrenia 1-2020-návrh.pdf Stiahnuté: 132x | 11.08.2020

Záverečný účet rok 2019

záverečný účet obce za rok 2019 - návrh

Záverečný účet obce za rok 2019 - návrh.doc Stiahnuté: 117x | 24.06.2020

Rozpočet 2019

plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.12.2020

Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.12.2019.xlsx Stiahnuté: 89x | 24.06.2020

Rozpočtové opatrenie č. 1/20019

Rozpočtové opatrenie 1-2019.pdf Stiahnuté: 155x | 27.06.2019

Rozpočtové opatrenie č. 2/20019

Rozpočtové opatrenia 2-2019-návrh.pdf Stiahnuté: 128x | 13.08.2019

Rozpočtové opatrenie č. 3/2019

Rozpočtové opatrenia 32019.pdf Stiahnuté: 136x | 18.12.2019

Stránka