Obsah

VZN dokumenty

VZN - 2023

VZN č.1/2023 - školstvo

VZN č.1-2023- školstvo.pdf Stiahnuté: 58x | 17.05.2023

VZN č.2/2023- zápis detí

VZN č.2-2023-zápis detí .pdf Stiahnuté: 49x | 17.05.2023

VZN č.3/2023

VZN 3-2023.pdf Stiahnuté: 42x | 20.10.2023

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zlaté Klasy

Zásady hosp s majetkom obce Zlaté Klasy od 1.11.2023 pre OZ.pdf Stiahnuté: 34x | 19.02.2024

VZN č.4/2023-poplatky

VZN 4-2023 - poplatky.pdf Stiahnuté: 40x | 11.12.2023

VZN č.5/2023 - dane

VZN 5-2023- dane.pdf Stiahnuté: 39x | 11.12.2023

VZN č.6/2023-zápis detí predprimárne

VZN 6-2023-zápis detí predprimárne vzd.pdf Stiahnuté: 27x | 11.12.2023

VZN č.7/2023-čiastočná úhrada

VZN 7-2023 -čiastočná úhrada nákladov škôl a škol.zar..pdf Stiahnuté: 51x | 11.12.2023

VZN - 2022

VZN č. 1/2022- školstvo

VZN 1-2022-školstvo.docx Stiahnuté: 94x | 26.07.2022

VZN č.2/2022- čiastočná úhrada nákladov školských zariadení

VZN 2-2022.docx Stiahnuté: 78x | 14.12.2022

VZN č.3/2022- dane a poplatky

VZN 3-2022.docx Stiahnuté: 89x | 14.12.2022

VZN č.4/2022 - dane z nehnuteľností

VZN 4-2022.doc Stiahnuté: 78x | 14.12.2022

VZN - 2021

VZN č.1-2021-školstvo - návrh

VZN č.1-2021-návrh.pdf Stiahnuté: 185x | 22.02.2021

VZN 2-2021 - psy

VZN č.2-2021- psy.pdf Stiahnuté: 139x | 09.06.2021

VZN 1-2021 - orig.komp.

VZN č.1-2021-orig.komp..pdf Stiahnuté: 151x | 09.06.2021

VZN č.3/2021 - dane

VZN 3-2021- dane.PDF Stiahnuté: 124x | 14.12.2021

VZN - 2020

VZN 1-2020 - školstvo - návrh

VZV 1-2020- Návrh.pdf Stiahnuté: 281x | 27.01.2020

VZN 2-2020-odpady -návrh

VZN 2-2020- odpady -návrh.docx Stiahnuté: 178x | 24.06.2020

VZN 2-2020-odpady

VZN 2-2020- odpady.docx Stiahnuté: 174x | 14.08.2020

VZN - 2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 - školstvo

VZN 12019 školstvo.docx Stiahnuté: 252x | 18.03.2019

Stránka