Obsah

VZN dokumenty

VZN - 2023

VZN č.1/2023 - školstvo

VZN č.1-2023- školstvo.pdf Stiahnuté: 21x | 17.05.2023

VZN č.2/2023- zápis detí

VZN č.2-2023-zápis detí .pdf Stiahnuté: 20x | 17.05.2023

VZN - 2022

VZN č. 1/2022- školstvo

VZN 1-2022-školstvo.docx Stiahnuté: 54x | 26.07.2022

VZN č.2/2022- čiastočná úhrada nákladov školských zariadení

VZN 2-2022.docx Stiahnuté: 44x | 14.12.2022

VZN č.3/2022- dane a poplatky

VZN 3-2022.docx Stiahnuté: 59x | 14.12.2022

VZN č.4/2022 - dane z nehnuteľností

VZN 4-2022.doc Stiahnuté: 45x | 14.12.2022

VZN - 2021

VZN č.1-2021-školstvo - návrh

VZN č.1-2021-návrh.pdf Stiahnuté: 146x | 22.02.2021

VZN 2-2021 - psy

VZN č.2-2021- psy.pdf Stiahnuté: 105x | 09.06.2021

VZN 1-2021 - orig.komp.

VZN č.1-2021-orig.komp..pdf Stiahnuté: 120x | 09.06.2021

VZN č.3/2021 - dane

VZN 3-2021- dane.PDF Stiahnuté: 90x | 14.12.2021

VZN - 2020

VZN 1-2020 - školstvo - návrh

VZV 1-2020- Návrh.pdf Stiahnuté: 240x | 27.01.2020

VZN 2-2020-odpady -návrh

VZN 2-2020- odpady -návrh.docx Stiahnuté: 145x | 24.06.2020

VZN 2-2020-odpady

VZN 2-2020- odpady.docx Stiahnuté: 138x | 14.08.2020

VZN - 2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 - školstvo

VZN 12019 školstvo.docx Stiahnuté: 222x | 18.03.2019

VZN č.2-2019 - čiastočná úhrada nákladov škôl a školských zariadení

VZN 22019 -čiastočná náhrada skôl a škols.zar..docx Stiahnuté: 162x | 27.06.2019

VZN č.3-2019- určenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

VZN 32019 -určenie názvov ulíc.docx Stiahnuté: 214x | 27.06.2019

VZN č.4-2019 - dane a poplatky

VZN č.4-2019-dane a poplatky.docx Stiahnuté: 186x | 06.11.2019

VZN - 2018

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2018 - financovanie originálnych kompetencií

VZN č. 1-2018-financovanie škôl.docx Stiahnuté: 265x | 23.04.2018

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2018 - správne poplatky

VZN č. 2-2018-správne poplatky-.doc Stiahnuté: 359x | 23.04.2018

VZN č.3-2018 - dodatok dane

VZN č.3-2018-dodatok k VZN dane.docx Stiahnuté: 321x | 04.10.2018

Stránka