Obsah

VZN dokumenty

VZN - 2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2016

2016-12-19-112948-VZN___._4-2016.doc Stiahnuté: 263x | 19.12.2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2016

2017-01-03-140227-VZN___.5-2016.docx Stiahnuté: 1630x | 08.11.2017

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6/2016

2017-01-03-140335-VZN___.6-2016.docx Stiahnuté: 229x | 03.01.2017

VZN - 2015

Dotazníkový prieskum - Kérdőíves felmérés

2015-02-25-125854-Dotaz_prieskum_.doc Stiahnuté: 227x | 25.02.2015

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2015

2016-01-08-112637-VZN___.1-2015.rtf Stiahnuté: 237x | 08.01.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2015

2016-01-08-112902-VZN___.2-2015.docx Stiahnuté: 202x | 08.01.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2015

2016-01-08-113008-VZN___.3-2015.docx Stiahnuté: 218x | 08.01.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2015

2016-01-08-113138-VZN___.4-2015.docx Stiahnuté: 202x | 08.01.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2015

2016-01-08-113231-VZN___.5-2015.doc Stiahnuté: 587x | 08.01.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2015

2016-01-08-113329-VZN___.6-2015.docx Stiahnuté: 217x | 08.01.2016

VZN - 2014

3/2014 Všeobecne záväzné nariadenie -Návrh

2014-03-26-100320-VZN_dotacie.docx Stiahnuté: 206x | 26.03.2014

1/2014 Všeobecne záväzné nariadenie

2014-03-26-133521-vzn_o_n__jme_bytov.rtf Stiahnuté: 531x | 26.03.2014

2/ 2014 Všeobecne záväzné nariadenia

2014-03-26-133631-VZN_2-_2014.docx Stiahnuté: 145x | 26.03.2014

5/ 2014 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

2014-10-16-100903-VZN_o_predaji_na_trhoviskach.docx Stiahnuté: 200x | 16.10.2014

6/ 2014 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

2014-11-05-113023-VZN_6_o_dani.doc Stiahnuté: 210x | 05.11.2014

7/ 2014 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE -Dodatok č. l

2014-11-06-112259-Ag__tov___ulica.docx Stiahnuté: 148x | 06.11.2014

4/2014 Všeobecne záväzné nariadenie /platné /

2014-11-06-143801-VZN_4_Z__sady_hospod__renia_4-2014_origin__l.docx Stiahnuté: 221x | 06.11.2014

VZN - 2013

O Z N Á M E N I E O vyhlásení verejnej dražby +VZN 2015/1,2,3,4,5,6

2013-02-15-101608-Obec__Zlat___Klasypredaj_UNC.doc Stiahnuté: 186x | 15.02.2013

Stránka