Obsah

VZN dokumenty

VZN - 2017

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení

2017-08-07-083623-VZN_3-2017_o___iasto__nej___hrade_1_.docx Stiahnuté: 1,747x | 08.11.2017

VZN - 2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016

2016-03-14-110931-VZN___.1-2016.docx Stiahnuté: 273x | 08.11.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2016

2016-03-14-111103-VZN___._2-2016.docx Stiahnuté: 247x | 08.11.2017

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2016

2016-12-19-112849-VZN___._3-2016.doc Stiahnuté: 2,021x | 08.11.2017

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2016

2016-12-19-112948-VZN___._4-2016.doc Stiahnuté: 287x | 19.12.2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2016

2017-01-03-140227-VZN___.5-2016.docx Stiahnuté: 1,930x | 08.11.2017

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6/2016

2017-01-03-140335-VZN___.6-2016.docx Stiahnuté: 252x | 03.01.2017

VZN - 2015

Dotazníkový prieskum - Kérdőíves felmérés

2015-02-25-125854-Dotaz_prieskum_.doc Stiahnuté: 249x | 25.02.2015

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2015

2016-01-08-112637-VZN___.1-2015.rtf Stiahnuté: 258x | 08.01.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2015

2016-01-08-112902-VZN___.2-2015.docx Stiahnuté: 226x | 08.01.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2015

2016-01-08-113008-VZN___.3-2015.docx Stiahnuté: 244x | 08.01.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2015

2016-01-08-113138-VZN___.4-2015.docx Stiahnuté: 221x | 08.01.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2015

2016-01-08-113231-VZN___.5-2015.doc Stiahnuté: 602x | 08.01.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2015

2016-01-08-113329-VZN___.6-2015.docx Stiahnuté: 235x | 08.01.2016

VZN - 2014

3/2014 Všeobecne záväzné nariadenie -Návrh

2014-03-26-100320-VZN_dotacie.docx Stiahnuté: 237x | 26.03.2014

1/2014 Všeobecne záväzné nariadenie

2014-03-26-133521-vzn_o_n__jme_bytov.rtf Stiahnuté: 624x | 26.03.2014

2/ 2014 Všeobecne záväzné nariadenia

2014-03-26-133631-VZN_2-_2014.docx Stiahnuté: 162x | 26.03.2014

5/ 2014 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

2014-10-16-100903-VZN_o_predaji_na_trhoviskach.docx Stiahnuté: 233x | 16.10.2014

6/ 2014 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

2014-11-05-113023-VZN_6_o_dani.doc Stiahnuté: 245x | 05.11.2014

7/ 2014 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE -Dodatok č. l

2014-11-06-112259-Ag__tov___ulica.docx Stiahnuté: 180x | 06.11.2014

Stránka