Obsah

Verejné obstarávanie 

cisternový príves Stiahnuté: 172x | 01.04.2020

Dom smútku - obnova strechy Stiahnuté: 172x | 27.03.2020

Rýpadlo-nakladač Stiahnuté: 245x | 25.03.2020

Údržba cestných komunikácií Stiahnuté: 213x | 25.03.2020

výber ZP - gastrozariadenia ŠJ Stiahnuté: 194x | 13.08.2019

Výber ZP - oplotenie Krajná cesta Stiahnuté: 229x | 07.06.2019

Výber ZP - projektová dokumentácia - rekonštrukcia cesty Stiahnuté: 265x | 29.04.2019

Výber ZP - stožiare a výzbroj Stiahnuté: 229x | 06.05.2019

Výber ZP - traktor s príslušenstvom Stiahnuté: 261x | 30.04.2019

Výber ZP- klimatizácia kultúrneho domu Stiahnuté: 262x | 29.04.2019

Výber ZP- oplotenie židovského cintorína Stiahnuté: 191x | 29.04.2019

Výber ZP-projektová dokumentácia MŠ Stiahnuté: 229x | 29.04.2019

Stránka

  • 1