Obsah

Informácia o výsledku vyhodnotenia predložených ponúk Stiahnuté: 76x | 01.01.2012

Informácia o výsledku vyhodnotenia predložených ponúk../ MŠ / Stiahnuté: 33x | 01.01.2012

Kópia_z_mapy Stiahnuté: 54x | 01.01.2012

Mapa slepej ulice v ZK Stiahnuté: 45x | 01.01.2012

NÁKRES OKIEN A DVERÍ- k výmene okien a vchodových dverí na budove ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch Stiahnuté: 64x | 01.01.2012

Nákres_a_počet_okien.-vchod dverí /Zš mad/ Stiahnuté: 67x | 01.01.2012

Oprava_miestna_kom.2 Stiahnuté: 49x | 01.01.2012

Oprava_miestnej_komunikácie 1 Stiahnuté: 52x | 01.01.2012

Podorys krovu – Rek.strechy budovy v obci Zlaté Klasy s.č.29/2 Stiahnuté: 62x | 01.01.2012

Príloha č. 1 k Výzva na predkladanie ponúk - Nákres a počet okien /ZDŠ- plastové okná / Stiahnuté: 57x | 01.01.2012

Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk – Tech. špecifikácia okien /ZDŠ -plastové okná / Stiahnuté: 43x | 01.01.2012

Rekonšrukcia strechy. MŠ 1 Stiahnuté: 74x | 01.01.2012

Rekonštrukcia časti vozovky na Veternej ulici v obci Zlaté Klasy -Výkaz výmer Stiahnuté: 47x | 01.01.2012

Rekonštrukcia miestnej kom. - Slepá ul.. Stiahnuté: 64x | 01.01.2012

Rekonštrukcia strechy PZ. Stiahnuté: 73x | 01.01.2012

Súpis prác pre stavbu na slepú ulicu v ZK. Stiahnuté: 44x | 01.01.2012

Súpis prác na opravu strechy PZ.. Stiahnuté: 52x | 01.01.2012

Súpis prác na rekonštrukciu strechy kuchyne MŠ I. Stiahnuté: 58x | 01.01.2012

Technická špecifikácia okien ll. - Dom Služieb Stiahnuté: 66x | 01.01.2012

Technická špecifikácia dverí a okien - Dom Služieb Stiahnuté: 44x | 01.01.2012

Stránka