Obsah

Výzva na predkladanie ponúk na výmenu okien / Príloha č.2/ Stiahnuté: 25x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk na výmenu okien na budove OcÚ Stiahnuté: 19x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk stavby na slepú ulicu v ZK. Stiahnuté: 26x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk strechy PZ Stiahnuté: 26x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk- Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ.PDF Stiahnuté: 27x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk. / ZDŠ- plastove okná/ Stiahnuté: 24x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky -Rekonštrukcia ústredného kúrenia budovy starého OcÚ, súp.č. 777 v obci Zlaté Klasy Stiahnuté: 30x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky- Rekonštrukcia vozovky na ulici Viničná v Zlatých Klasoch Stiahnuté: 41x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky- Výmena okien na budove Starého OcÚ č.777 Stiahnuté: 27x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-"Výmena okien na budove školskej jedálne pri ZŠ s VJM " Stiahnuté: 26x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Dodávka a montáž vzduchotechniky pre kuchyňu v ZŠ s VJM Stiahnuté: 30x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Obnova dvoch existujúcich a vytvorenie jedného nového priechodu pre chodcov v ZK Stiahnuté: 34x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia cesty a chodníka pri bytovke č.767, ul. Sídliskov v Zlatých Klasoch Stiahnuté: 39x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia časti vozovky na Veternej ulici Stiahnuté: 27x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy Stiahnuté: 19x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia fasády školskej jedálne pri ZŠ s VJM v obci Zlaté Klasy Stiahnuté: 29x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Veterná v Zlatých Klasoch Stiahnuté: 41x | 01.01.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia strechy budovy starého OcÚ, súp.č. 777 v obci Zlaté Klasy Stiahnuté: 24x | 01.01.2012

Výzva ohradenie Stiahnuté: 23x | 01.01.2012

Výzva ohradenie - FOTO Stiahnuté: 37x | 01.01.2012

Stránka