Obsah

Výkaz -výmer na rek.práce /strecha dom služieb./ Stiahnuté: 23x | 01.01.2012

Výkaz -výmer rozšírenie cintorína. Stiahnuté: 24x | 01.01.2012

Výkaz výmer – Rekonštrukcia strechy budovy v obci Zlaté Klasy s.č.29/2 Stiahnuté: 11x | 01.01.2012

Výkaz výmer na sanáciu Stiahnuté: 16x | 01.01.2012

Výkaz výmer pre rozšírenie kamerového systému v obci Zlaté Klasy Stiahnuté: 14x | 01.01.2012

Výkaz výmer ÚK kuchyne.docx Stiahnuté: 13x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk k výmene okien a vchodových dverí na budove ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch Stiahnuté: 28x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk Vyspravenie výtlkov kationaktívnou emulziou a drveným kamenivom Stiahnuté: 19x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk -Rozšírenie cintorína v obci Zlaté Klasy Stiahnuté: 19x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk : Rozšírenie kamerového systému v obci Zlaté Klasy Stiahnuté: 11x | 01.01.2012

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) Stiahnuté: 11x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk / Rekonštrukcia strechy Domu služieb/ Stiahnuté: 14x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk / okná - dom služieb/ Stiahnuté: 18x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk / okná - dom služieb/ pdf Stiahnuté: 16x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk / Rek. strechy -Domu služieb pdf/ Stiahnuté: 20x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk / sanácia / Stiahnuté: 24x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk /Verejné osvetlenie / Stiahnuté: 22x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk na opravu strechy kuchyne MŠ Stiahnuté: 19x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk na Rek. strechy v obci Zlaté Klasy s.č.29/2 Stiahnuté: 10x | 01.01.2012

Výzva na predkladanie ponúk na výmenu okien / Príloha č.1 / Stiahnuté: 15x | 01.01.2012

Stránka