Obsah

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA OKIEN - k výmene okien a vchodových dverí na budove ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch Stiahnuté: 26x | 01.01.2012

Technická špecifikácia okien l. - Dom Služieb Stiahnuté: 42x | 01.01.2012

Technická_špecifikácia_okien-vchodových dverí /Zš mad/ Stiahnuté: 33x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-Dodávka a montáž vzduchotechniky pre kuchyňu v ZŠ s VJM Stiahnuté: 27x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-Rekonštrukcia fasády školskej jedálne pri ZŠ s VJM v obci Zlaté Klasy Stiahnuté: 31x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-Rekonštrukcia strechy budovy starého OcÚ, súp.č. 777 v obci Zlaté Klasy Stiahnuté: 25x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-Výmena okien na budove školskej jedálne pri ZŠ s VJM Stiahnuté: 26x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky „ Rekonštrukcia strechy D.Služieb "pdf “ Stiahnuté: 28x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky „ Rozšírenie cintorína v obci Zlaté Klasy“ Stiahnuté: 36x | 01.01.2012

VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY - Rozšírenie kamerového systému v obci Zlaté Klasy Stiahnuté: 32x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky - „ Rekonštrukcia časti vozovky na Veternej ulici v obci Zlaté Klasy“ Stiahnuté: 21x | 01.01.2012

VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY - „ Výmena okien na budove Domu Sl.“ Stiahnuté: 20x | 01.01.2012

VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„ Sanácia nelegálne uloženého odpadu v obci Zl. Klasy“ Stiahnuté: 50x | 01.01.2012

VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia cesty a chodníka pri bytovke č.767" Stiahnuté: 26x | 01.01.2012

VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Veterná obce Zlaté Klasy“ Stiahnuté: 18x | 01.01.2012

VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Viničná obce Zlaté Klasy“ Stiahnuté: 30x | 01.01.2012

vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky na „ Rek. okolia Domu smútku Stiahnuté: 38x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-„Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy“ Stiahnuté: 26x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-Rekonštrukcia ústredného kúrenia budovy starého OcÚ Stiahnuté: 22x | 01.01.2012

Vyhodnotenie ponúk. Stiahnuté: 48x | 01.01.2012

Stránka