Obsah

Národný projekt - Podpora pomáhajúcich profesií 3

realizuje NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Podpora pomáhajúcich profesií 3

Kód projektu : 401402DLC8

Trvanie projektu : september 2023- december 2026

Cieľ : Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa

Priorita : Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie

 

Financované Európskou úniou                                           Program SLOVENSKO

Ministerstvo školstva ,vedy, výskumu a športu SR                                  NIVAM