Obsah

Národný projekt - Podpora pomáhajúcich profesií 3

realizuje NIVAM

Podpora pomáhajúcich profesií 3

Trvanie projektu : september 2023- august 2024

Cieľ : Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa

Priorita : Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie

 

Financované Európskou úniou                                           Program SLOVENSKO