Obsah

Názov projektu : Vysporiadanie pozemkov pre MRK v obci Zlaté Klasy

Cieľ : Podpora vysporiadania pozemkov postupom jednoduchých pozemkových úprav

Trvanie projektu : 05/2021 - 04/2022

Nenávratný finančný príspevok :  121 447,760EUR

Typ projektu : dopytovo-orientovaný projekt

Riadiaci orgán : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Spostredkovateľský orgán : Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ : Obec Zlaté Klasy

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje